AAL oproep 2019 - Sustainable Smart Solutions for Ageing well

Publicatiedatum
Deze oproep mikt op de ontwikkeling van ICT-gebaseerde oplossingen in alle AAL domeinen:
  • Active Living: work & training, vitality & abilities, leisure & culture, information & communication
  • Assisted Living: health & care, living & building, mobility & transport, safety & security

Belangrijk

De beoogde oplossingen moeten ingebed zijn in de strategie van de deelnemende ondernemingen en eindgebruikersorganisaties. Er moet een duidelijke toegevoegde waarde zijn voor alle projectpartners.

DEADLINE: 24 May 2019 at 17:00 hours Central European Time (CET)

Centrale elektronische indiening bij AAL!

Projecttypes

 Small Collaborative Project

  • projectduur 6 tot 9 maanden
  • max. € 300.000 steun
  • vereenvoudigde indiening, snelle beslissing en lichte verslaggeving

Regulier AAL project 

  • projectduur 18 tot 36 maanden
  • max €2.500.000 steun

De volledige call text en meer informatie

Oudere dame