6 nieuwe innovatieve bedrijfsnetwerken

Publicatiedatum
Begin juni kregen de aanvragers van zes nieuwe innovatieve bedrijfsnetwerken het nieuws dat ze gedurende drie jaar financiële steun krijgen van de Vlaamse overheid.

Wat zijn innovatieve bedrijfsnetwerken? (IBN's)

Innovatieve bedrijfsnetwerken – kortweg IBN’s – streven ernaar een samenwerkingsdynamiek tussen bedrijven, actief in een bepaalde sector of nichemarkt op gang te brengen om economische meerwaarde te creëren. De Vlaamse overheid geeft gedurende de eerste drie jaar 50 % steun.  De andere helft wordt gefinancierd door bedrijven die lid zijn van het netwerk. IBN’s zijn dan ook typisch bottom-up initiatieven die aangestuurd worden vanuit de noden en opportuniteiten die er bestaan bij de deelnemende bedrijven.

6 nieuwe bedrijfsnetwerken

In 2016 werden na een eerste oproep 14 innovatieve bedrijfsnetwerken opgericht. Met deze 6 nieuwe initiatieven wordt het Vlaamse clusterlandschap aangevuld en worden de hiaten in het innovatielandschap verder ingevuld. Samen met de 6 bestaande speerpuntclusters geven deze IBN’s uitvoering aan het clusterbeleid van de Vlaamse Regering.

De nieuwe IBN’s

De nieuwste innovatieve bedrijfsnetwerken die hebben betrekking op

  • de ruimtevaartindustrie (Space 4.0);
  • het digitaliseren van het beheer en onderhoud van gebouwen (Smart buildings in use);
  • de synergiën tussen digital en life sciences (FlandersHealth.be);
  • Mobility as a service (MAAS).

Daarnaast starten 2 innovatieve bedrijfsnetwerken in het domein slimme steden (Smart-Cities-Vlaanderen IoT4Society en IoT Valuechain) die enerzijds hun bedrijvendoelgroep zullen vertegenwoordigen in het Vlaamse smart cities ecosysteem en anderzijds Vlaamse bedrijven zullen activeren binnen diverse smart cities initiatieven.