31 Baekeland projectaanvragen en 9 innovatiemandaten goedgekeurd

Publicatiedatum
31 Baekelandprojecten en 9 innovatiemandaten kunnen starten - in totaal goed voor bijna 8 miljoen euro steun! Ontdek ze hier.

31 Baekeland projectaanvragen goedgekeurd

Baekeland-mandaten hebben tot doel onderzoekers de kans te geven een doctoraatsproject uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De mobiliteit van de onderzoeker tussen de academische en bedrijfswereld wordt aangemoedigd.

Op 15 september werd de tweede oproep van dit jaar afgesloten en werden 48 Baekeland-aanvragen ingediend. De kandidaatmandatarissen werden uitgenodigd voor een interactieve discussie met experten. 31 Baekeland-projectaanvragen werden positief gerangschikt en komen voor steun in aanmerking, goed voor een totaal steunvolume van 8,4 miljoen euro. De lijst met de projectnummers van de gesteunde projecten zie je hieronder.

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde Baekeland-mandaten voor de tweede oproep van 2020 zijn: HBC.2020.2808, HBC.2020.2814, HBC.2020.2818, HBC.2020.2819, HBC.2020.2822, HBC.2020.2826, HBC.2020.2827, HBC.2020.2828, HBC.2020.2836, HBC.2020.2837, HBC.2020.2846, HBC.2020.2847, HBC.2020.2853, HBC.2020.2855, HBC.2020.2864, HBC.2020.2867, HBC.2020.2871, HBC.2020.2873, HBC.2020.2876, HBC.2020.2877, HBC.2020.2880, HBC.2020.2881, HBC.2020.2883, HBC.2020.2884, HBC.2020.2885, HBC.2020.2888, HBC.2020.2889, HBC.2020.2891, HBC.2020.2893, HBC.2020.2896, HBC.2020.2901.

Alle aanvragende bedrijven en kandidaten ontvangen in de loop van volgende week een mail met een motivatie bij deze beslissing.

9 innovatiemandaten goedgekeurd

De Innovatiemandaten (IM) zijn een steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen.

Op 15 september 2020 werden 21 IM-aanvragen ingediend, waarvan 13 aanvragen gericht op de voorbereiding van de oprichting van een spin-off bedrijf (zogenaamde ‘spin-off mandaten’). Deze ‘spin-off mandaten’ werden op een apart college beoordeeld door een jury met onder meer mensen uit de financiële en businesswereld.

Voor innovatiemandaten werden 9 projecten geselecteerd voor steun, waarvan 5 spin-off mandaten. Dit alles voor een totaal steunbedrag van 1,9 miljoen euro. De lijst met de projectnummers van de gesteunde projecten vind je hieronder.

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde innovatiemandaten voor de eerste oproep zijn: HBC.2020.2832, HBC.2020.2833, HBC.2020.2851, HBC.2020.2854, HBC.2020.2865, HBC.2020.2875, HBC.2020.2886, HBC.2020.2902, HBC.2020.2903
Alle aanvragers ontvangen in de loop van volgende week een mail met een motivatie bij deze beslissing.