3 miljoen euro voor 22 XR-projecten van ondernemers

Publicatiedatum
Begin mei lanceerde VLAIO een oproep om ondernemers de kans te geven de mogelijkheden en toepassingen van XR-technologie grondig te verkennen, in samenwerking met aanbiedende bedrijven. 22 projecten krijgen steun, voor een totaal van € 2.967.081.
Mensen doen een spel met VR bril

Sterk economisch en maatschappelijk potentieel 

De technologie voor Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR), samen ook gekend als Extended Reality (XR), is ondertussen vrij matuur. Het economisch en/of maatschappelijk potentieel van deze technologie is groot, zeker voor het Vlaams bedrijfsleven. Er is nog veel groei mogelijk, maar het ontwikkelen van XR-toepassingen kan een grote sprong zijn met een onduidelijke return on investment.

XR-technologie kan voor zowat alle sectoren opportuniteiten creëren, denk maar aan industrie, zorg, ontspanning, onderwijs, overheid, enzovoort. 

Op vraag van de Vlaamse minister bevoegd voor economie en innovatie lanceerde VLAIO daarom een oproep om bedrijven en andere gebruikers de kans te geven de mogelijkheden van XR grondig te verkennen.

Focus op ontwikkeling van ‘Proof of Concepts’ 

We wensten met deze oproep de creatie van specifieke demonstratoren of ‘Proof of Concepts’ te ondersteunen. De demo-activiteiten moeten het Vlaamse bedrijfsleven in staat stellen om via concrete voorbeelden de opportuniteiten, voorwaarden en relevantie van XR te evalueren. De resultaten van de gesteunde projecten zullen dan ook gebruikt worden om andere ondernemingen aan te zetten de sprong te wagen. 

Simuleren van complexe en gevaarlijke situaties

In totaal werden 52 projecten ingediend met ruwweg 100 unieke partners. Rekening houdende met het budget, krijgen de 22 sterkste projecten effectief steun. Elk project zal instaan voor de eigen cofinanciering van 40% van de directe projectkosten. 

Heel wat gesteunde projecten spelen in op het simuleren van complexe en gevaarlijke situaties. XR-technologie maakt het mogelijk om een slimme leeromgeving in te richten die de realiteit nabootst. Via levensechte visualisaties kan personeel sterker getraind worden om snel en correct te handelen in bepaalde scenario’s. Denk aan het ensceneren van een brand, de besturing van een machine of het uitvoeren van een operatie.

man gebruikt XR op het werk

Voorbeeld: XR voor werfvisualisaties

In het project 'XR – Werfvisualisatie' nemen een drietal bouwbedrijven - Dethier, Furnibo en Machiels Building Solutions - het voortouw om gegevens uit hun digitale 'Building Information Modellen' (BIMs) om te zetten in een virtuele toepassing, ter ondersteuning van werfleiders en arbeiders. Zo kan onder andere de positionering van prefab-elementen beter gecontroleerd worden. 

BUT uit Schelle treedt op als specialist inzake AR/VR en zal de verschillende toepassingen uitwerken. Samen met het Wetenschappelijk en Technologisch Centrum voor de Bouwnijverheid (WTCB) zullen de resultaten getoond worden in een proeftuin Industrie 4.0, zodat tientallen bouwbedrijven de demonstraties kunnen bekijken en bijkomende informatie kunnen opvragen.