2 nieuwe EFRO oproepen mikken op versterking concurrentiepositie van Limburgse kmo's

Publicatiedatum
Op 18 november lanceerde de EFRO management autoriteit 2 nieuwe oproepen die zich specifiek richten op Limburg. Beide oproepen hebben tot doel om het concurrentievermogen van Limburgse kmo's te verhogen. De focus ligt hierbij enerzijds op het bevorderen van het ondernemingsvriendelijke klimaat bij lokale en provinciale besturen en anderzijds op het verbeteren van de kennis en implementatie van innovatie bedrijfsmodellen.

Bevorderen ondernemingsvriendelijk klimaat

Een eerste oproep richt zich naar lokale en provinciale besturen en meer specifiek naar de rol die zij kunnen spelen in het bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat. De vele ondersteuningsacties die lokale besturen de voorbij maanden opzetten om lokale handelaars door de coronacrisis te loodsen tonen aan dat zij hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Een goede samenwerking tussen lokale besturen en ondernemers is hierbij essentieel.  Deze oproep wil o.a. inzetten op deze samenwerking en wil lokale besturen de nodige middelen geven om haar regiefunctie op vlak van lokaal ondernemerschap verder uit te bouwen.

Meer informatie over deze oproep is terug te vinden in de oproepfiche.

Verspreiden nieuwe bedrijfsmodellen

Een tweede oproep richt zich op het verbeteren van de kennis over en implementatie van nieuwe bedrijfsmodellen. De provincie Limburg beschikt bijv. over een enorm toeristisch potentieel, zeker nu heel wat landgenoten omwille van de Coronacrisis opzoek gaan naar leuke vakantiebestemmingen in eigen land. Dit creëert allerlei nieuwe opportuniteiten voor ondernemers is de toerisme sector. Een verdere professionalisering van de sector dringt zich op om optimaal te kunnen inspelen op deze nieuwe opportuniteiten. 

Limburg is op vlak van start-ups en scale-ups een dynamische regio. De doorgroei naar een meer matuur en duurzaam bedrijfsmodel kan hierbij een struikelsteen vormen voor de lange termijn overlevingskansen van deze jonge bedrijven. De nodige ondersteuning moet zorgen voor een solide basis zodat deze start-ups en scale-ups de eerste fase van het ondernemerschap makkelijker kunnen overbruggen. 

Meer informatie over deze oproep is terug te vinden in de oproepfiche.

Indienen voor beide oproepen kan tot 31 maart 2021. Voor deze oproepen wordt gewerkt met een verplichte vooraanmelding. Deze moet via het vooraanmeldingsformulier dat aan elke oproep gekoppeld is voor 29 januari 2021 aan de EFRO managementautoriteit bezorgd worden.