2 miljoen voor AI-projecten bij hogescholen

Publicatiedatum
De wereld om ons heen is volop aan het digitaliseren en meer om meer artificiële intelligentie (AI) wordt daarbij ingezet. Denk maar aan nieuwe trends zoals (huishoud)toestellen, camera’s en sensoren die verbonden zijn met het internet (ook wel Internet-of-Things genoemd), het online-winkelen, draagbare sensoren en app’s om je gezondheid op te volgen. AI vormt de motor achter Industrie 4.0 en heeft een grote impact op onze economie, arbeidsmarkt en maatschappij. Een ondernemer kan deze evolutie niet missen, en ook Vlaanderen wil als kennisregio volop inzetten op deze nieuwe innovaties.
Kleurige laptop - foto van Unsplash.com

Vlaams AI-beleidsplan zet in op onderzoek, implementatie en bewustmaking

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie goed. Het doel is om Vlaanderen als kennisregio op het vlak van AI op de kaart zetten, door enerzijds onderzoek te stimuleren en anderzijds ondernemingen warm te maken voor alle mogelijkheden die deze nieuwste technologieën bieden en hen de kennis aan te reiken om te kunnen innoveren.

VLAIO wil AI tot bij de ondernemer brengen

VLAIO neemt in het Vlaams AI-beleidsplan een trekkersrol op, om ervoor te zorgen dat de kennis uit het AI-onderzoek aan de Vlaamse kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties, tot bij de Vlaamse ondernemingen geraakt en zij daarmee aan de slag kunnen gaan om nieuwe producten, processen en diensten te ontwikkelen. 
Eén van de acties daarin is een projectoproep gericht naar hogescholen. 

De oproep voor ‘Hogescholen AI-projecten’ 

In het kader van het beleidsplan Artificiële intelligentie, is op 10 februari 2020 de tweede projectoproep TETRA Hogescholen-AI opengesteld. De oproep is gericht op digitaliseringsprojecten vanuit de hogescholen met specifieke aandacht voor toepassingen van Artificiële Intelligentie (AI) bij ondernemingen en non-profitorganisaties. Dit zijn projecten waarbij hogescholen, in samenwerking met andere onderzoeksorganisaties, door middel van toepassingsgericht onderzoek in twee jaar tijd een grote groep ondernemingen kennis rond digitalisering, i.h.b. AI aanreiken. Door nieuwe kennis aan te bieden in een vorm aangepast aan hun mogelijkheden en hun noden, helpen deze projecten Vlaamse ondernemingen en non-profitorganisaties die zelf niet actief aan onderzoek doen, om toch te innoveren. Deze kennis stroomt ook door naar opleidingen aan de hogescholen, om zo studenten in contact te brengen met deze nieuwe technologieën. De projecten zijn collectief en worden begeleid door een groep van potentiële gebruikers. De oproep wordt gesteund onder het TETRA-besluit.

Op 16 juni 2020 werden in het kader van de tweede oproep in totaal 23 projectaanvragen ingediend voor een totale aangevraagde subsidie van ca. 8,8O MEUR. Na evaluatie en selectie worden finaal 5 projecten gesteund, goed voor 2,06 MEUR subsidie.

De gesteunde projecten

SAIRE - Smart device en Artificiële Intelligentie voor REvalidatie 

Erasmushogeschool, Odisee, VUB

SAIRE betracht een versnelde inzet van smart devices en AI in revalidatie en – bij  uitbreiding – in de gezondheidszorg, en wil dat bekomen enerzijds door de zorgsector te informeren en er drempels (zoals een beperkte kennis, beperkte betrouwbaarheid en beperkte acceptatiegraad) weg te werken, en anderzijds door de technologische sector te voorzien van de nodige kennis om software, hardware en afgewerkte producten te ontwikkelen op maat van zorginstellingen. Het project richt zich op zorgvragers en zorgverleners, op toeleveranciers van AI en smart devices en op integratoren. 

AI in productie van games, VFX en animatie 

HoWest 

Dit project, met als hoofdthema’s animatie en geautomatiseerde testing, beoogt om het gebruik van AI te stimuleren enerzijds bij Vlaamse bedrijven uit de gamesector en de VFX/animatiesector (incl. filmindustrie) en anderzijds bij klassieke software test bedrijven, zodat deze kmo’s AI sneller gaan implementeren in hun productieprocessen. 

AI4IM - Iintelligente automatisering in het spuitgietproces

Thomas More Mechelen-Antwerpen, KU Leuven

AI4IM wil aan de hand van 4 reële casestudies machine learning (ML) introduceren en valideren bij Vlaamse bedrijven die spuitgieten. Aangezien alle technische componenten aanwezig zijn, is de belangrijkste uitdaging de integratie van AI in de spuitgietsector. Concreet zal de ML worden uitgewerkt door eindige-elementen-simulaties (FE) te combineren met experimentele testen. 

iSTORAGE4SME - Intelligente Advanced Anomalie Detectie bij opslag en transport in de voedingsketen 

HoWest, Inagro

Dit project is gericht op kmo’s die goederen opslaan en/of transporteren, en dat bij voorkeur in en rond de voedingsketen. Men wil deze kmo’s bewust maken van het potentieel, en tevens een basis bieden, m.b.t. de combinatie van Internet-of-Things (IoT) met indoor positioning services-metingen in opslagruimtes, en hoe deze te koppelen aan AI-gebaseerde methodes voor anomaliedetectie of te rapporteren via klantvriendelijke augmented reality (AR)-interfaces. Want de intelligente inzet van deze vernieuwende technologieën kan bijdragen tot een kwalitatiever bewaartraject. 

AI-gedreven VR-training in een adaptieve gebruikerscontext 

AP Hogeschool Antwerpen, UAntwerpen

Dit project wil AI- en 3D-scanningtechnieken introduceren in VR-opleidingen en deze daarmee effectiever maken in hun taak om motivatie en kennisoverdracht bij werknemers te optimaliseren. Dit project richt zich in eerste instantie tot een 50-tal kmo’s die VR-trainingssimulaties ontwikkelen, maar daarnaast behoren ook 129 opleidings- en vormingscentra die trainingen aanbieden en attesten afleveren tot de doelgroep, evenals alle Vlaamse industriële bedrijven.