2 miljoen voor AI-projecten bij hogescholen

Publicatiedatum
De wereld om ons heen is volop aan het digitaliseren en meer om meer artificiële intelligentie (AI) wordt daarbij ingezet. Denk maar aan nieuwe trends zoals (huishoud)toestellen, camera’s en sensoren die verbonden zijn met het internet (ook wel Internet-of-Things genoemd), het online-winkelen, draagbare sensoren en app’s om je gezondheid op te volgen. AI vormt de motor achter Industrie 4.0 en heeft een grote impact op onze economie, arbeidsmarkt en maatschappij. Een ondernemer kan deze evolutie niet missen, en ook Vlaanderen wil als kennisregio volop inzetten op deze nieuwe innovaties.
Kleurige laptop - foto van Unsplash.com

Vlaams AI-beleidsplan zet in op onderzoek, implementatie en bewustmaking

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie goed. Het doel is om Vlaanderen als kennisregio op het vlak van AI op de kaart zetten, door enerzijds onderzoek te stimuleren en anderzijds ondernemingen warm te maken voor alle mogelijkheden die deze nieuwste technologieën bieden en hen de kennis aan te reiken om te kunnen innoveren.

VLAIO wil AI tot bij de ondernemer brengen

VLAIO neemt in het Vlaams AI-beleidsplan een trekkersrol op, om ervoor te zorgen dat de kennis uit het AI-onderzoek aan de Vlaamse kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties, tot bij de Vlaamse ondernemingen geraakt en zij daarmee aan de slag kunnen gaan om nieuwe producten, processen en diensten te ontwikkelen. 
Eén van de acties daarin is een projectoproep gericht naar hogescholen. 

De oproep voor ‘Hogescholen AI-projecten’ 

In het kader van het beleidsplan Artificiële intelligentie, is op 10 februari 2020 de tweede projectoproep TETRA Hogescholen-AI opengesteld. De oproep is gericht op digitaliseringsprojecten vanuit de hogescholen met specifieke aandacht voor toepassingen van Artificiële Intelligentie (AI) bij ondernemingen en non-profitorganisaties. Dit zijn projecten waarbij hogescholen, in samenwerking met andere onderzoeksorganisaties, door middel van toepassingsgericht onderzoek in twee jaar tijd een grote groep ondernemingen kennis rond digitalisering, i.h.b. AI aanreiken. Door nieuwe kennis aan te bieden in een vorm aangepast aan hun mogelijkheden en hun noden, helpen deze projecten Vlaamse ondernemingen en non-profitorganisaties die zelf niet actief aan onderzoek doen, om toch te innoveren. Deze kennis stroomt ook door naar opleidingen aan de hogescholen, om zo studenten in contact te brengen met deze nieuwe technologieën. De projecten zijn collectief en worden begeleid door een groep van potentiële gebruikers. De oproep wordt gesteund onder het TETRA-besluit.

Op 16 juni 2020 werden in het kader van de tweede oproep in totaal 23 projectaanvragen ingediend voor een totale aangevraagde subsidie van ca. 8,8O MEUR. Na evaluatie en selectie worden finaal 5 projecten gesteund, goed voor 2,06 MEUR subsidie.