16 nieuwe trajecten om jongeren in hun vrije tijd warm te maken voor STEM

Publicatiedatum

Vlaanderen wil jongeren resoluut doen kiezen voor STEM-opleidingen en -loopbanen. Om het aanbod aan STEM-activiteiten in de vrije tijd te vergroten, lanceerde VLAIO een oproep. 16 STEM-partnerschappen gaan nu aan het werk om innovatieve STEM-trajecten te realiseren voor jongeren vanaf 15 jaar. 

STEM in de bedrijfswereld en het dagelijks leven

Vlaanderen is een welvarende regio en dit willen we zo houden. Om de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat - digitalisering, vergrijzing en klimaatverandering - aan te gaan, moeten we inzetten op innovatie en ondernemerschap.

In bedrijven zijn dan ook steeds meer STEM-competenties nodig om succesvol te innoveren naar een digitale, duurzame en circulaire economie. Maar ook in ons dagdagelijks leven worden STEM-competenties alsmaar belangrijker, denk maar aan mee zijn met de digitale evolutie of ons steentje bijdragen aan duurzaam omgaan met natuurlijke grondstoffen.    

De Vlaamse Regering wil de aantrekkingskracht van STEM bij jongeren vergroten zodat ze resoluut kiezen voor STEM-opleidingen en STEM-loopbanen. STEM-partnerschappen doen dit door jongeren warm te maken om hun STEM-talenten te ontdekken in hun vrije tijd.   

Oproep STEM-partnerschappen

Om het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten voor jongeren vanaf 15 jaar te verruimen lanceerde VLAIO een oproep ‘STEM-partnerschappen: ontwikkelen van innovatieve STEM-trajecten in de vrije tijd voor en met jongeren 14+’. 

Via deze oproep werden organisaties uitgenodigd om innovatieve STEM-trajecten te ontwikkelen. Tijdens deze trajecten ervaren jongeren vanuit concrete cases hoe belangrijk STEM-competenties voor hen en de maatschappij zijn.    

Door deze STEM projecten zullen jongeren ook in hun vrije tijd in contact kunnen komen met de bedrijfswereld. De nieuwe knelpuntberoepenlijst van VDAB toonde aan dat we technische profielen meer dan ooit nodig hebben op onze arbeidsmarkt, ik juich de projecten dan ook sterk toe.

Jo Brouns
Vlaams minister van Economie, Werk en Wetenschapscommunicatie

De STEM-trajecten zullen in co-creatie met de jongeren ontwikkeld worden en verbonden zijn aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarbij staan de transitieprioriteiten digitalisering, circulaire economie en energie en klimaat centraal.

Voor een maximaal bereik en impact is een nauwe samenwerking met ondernemers, onderzoekers, overheden en burgers - de zogenaamde quadruple helix - noodzakelijk. Enkel door de krachten te bundelen kunnen we kinderen en jongeren hun talenten laten ontdekken en hen warm maken voor een professionele loopbaan die deze talenten omarmt. Elke stakeholder draagt bij vanuit de eigen sterktes:

  • Lokale overheden staan in voor een duurzame plaatselijke inbedding van de STEM-academies;   
  • Ondernemingen geven jongeren inzage in de mogelijke STEM-loopbanen;   
  • Onderzoekers brengen vernieuwing in het aanbod STEM-activiteiten in de vrije tijd;   
  • Sociale organisaties/jeugdorganisaties bereiken en betrekken jongeren.   

Resultaat van de oproep 

We selecteerden 16 projecten voor een totaal subsidiebedrag van 1,4 miljoen euro.

Delen: