11 projecten van lokale besturen ontvangen steun voor de verbetering van hun dienstverlening voor ondernemers

Publicatiedatum
In maart 2019 lanceerde EFRO een oproep die zich richtte naar lokale besturen. Via de oproep konden zij hun digitale dienstverlening naar ondernemers onder de loep nemen of bekijken op welke manier ze als kleinere lokale besturen door samen te werken een degelijke basisdienstverlening voor ondernemers op poten konden zetten.

Na een grondige selectie van de verschillende ontvangen projectvoorstellen, werd besloten aan 11 van de 18 projecten steun te verlenen. Zij krijgen de kans om gedurende de komende 2 jaar hun dienstverlening verder te digitaliseren zodat het voor ondernemers bijv. eenvoudiger wordt om vergunningen aan te vragen via de gemeentelijke website of in dialoog te gaan met de gemeente. 

Om de nodige kruisbestuiving tussen de verschillende projecten te realiseren en hen inhoudelijk te ondersteunen zal VLAIO de groep regelmatig samenbrengen, dit vanuit het streven om met www.vlaanderenonderneemt.be het centrale punt te vormen waar de ondernemer voor al zijn contacten met de overheid terecht kan. Zo voorziet VLAIO op 6 november een eerste bijeenkomst waar promotoren hun project zullen pitchen aan de collega’s uit andere steden en gemeenten.