Zitdag financiering & subsidies

Ben je op zoek naar financiering voor de start van je onderneming of een nieuw project? Of plan je bijkomende investeringen om je verdere groei te financieren? Wil je weten voor welke subsidies jouw project in aanmerking komt?

Dit event is afgelopen

Maak dan tijdens deze zitdag een afspraak met een expert en ontdek welke mogelijkheden de overheid jou kan bieden. Aangezien zowel PMV alsook LRM voornamelijk financieringsmogelijkheden verschaffen voor ondernemers met een goed idee of groeiplannen voor hun bestaande business, zijn vragen over herfinanciering of bedrijven in moeilijkheden op deze zitdag minder aan de orde.

Tijdens de zitdag financiering en subsidies kan je een afspraak maken met Alex De Ridder van PMV en/of met Gunter Plevoets van LRM en/of met Luc Royackers van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Alex De Ridder is reeds meer dan 10 jaar actief binnen PMV en kan aan de hand van je concreet dossier en financieringsbehoefte de voor je geschikte financieringsformule(s) van PMV voorstellen. Gunter Plevoets is binnen LRM onder meer verantwoordelijk voor de KlimOp-lening, doch kan jou ook in contact brengen met hun investment managers inzake aandelenparticipaties. Luc Royackers werkt als bedrijfsadviseur subsidies en financiering bij Agentschap Innoveren & Ondernemen en bekijkt voor welke steun- en/of financieringsmaatregelen je in aanmerking kan komen. Hij oriënteert je ook graag naar het beschikbare begeleidingsaanbod bij de partners van VLAIO.

Praktisch

Een persoonlijk gesprek met een expert neemt 30 minuten in beslag. Deelname is gratis, maar reservatie is verplicht. Ben je geïnteresseerd in een gesprek? Geef dan via het inschrijvingsformulier aan welke vragen je graag stelt, met wie je een afspraak wenst en welke tijdstippen jou het beste passen.

Voor een gesprek met PMV of LRM vragen we je een (summier) businessplan door te sturen naar Nancy Lambrechts, uiterlijk 4 dagen voor de contactdag.

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)

PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) financiert via verschillende financieringsformules beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot en met de groei en internationalisering. In functie van de behoeften en de levensfase van de onderneming heeft PMV verschillende types leningen of kan PMV investeren door de inbreng van kapitaal. Ook een combinatie van beide is mogelijk, naast het verlenen van een waarborg. Om aan de specifieke financieringsnoden van  zelfstandige ondernemers, starters, kleinere kmo’s en vrije beroepen met een goed businessplan tegemoet te komen, werd in 2016 PMV/z gelanceerd.

PMV/z biedt deze doelgroep ‘standaardfinancieringsoplossingen op maat’ aan, in de vorm van achtergestelde leningen en waarborgen. De ondernemer kan met het PMV/z-aanbod zowel starten als groeien, al dan niet in combinatie met een cofinancier zoals een bank, een investeringsfonds of een Business Angel. Daarnaast kan PMV/z waarborgen verstrekken, waardoor een onderneming met onvoldoende zekerheden toch een banklening kan krijgen.

De Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM)

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM verschaft (naast ontwikkeling van infrastructuur in Limburg en herbestemming van de voormalige mijnsites) risicokapitaal aan bedrijven die willen groeien. LRM investeert in bedrijven en projecten die economische impact hebben in Limburg: het behoud en de groei van de tewerkstelling in Limburg is hun belangrijkste drijfveer. Naast de focus op economie en tewerkstelling, speelt ook duurzaamheid en de aandacht voor het klimaat een belangrijke rol in de investeringsbeslissingen. LRM staat open voor alle bedrijven met groeiambities en dit meestal in een B2B-context, maar heeft een specialisatie opgebouwd rond 5 specifieke investeringsdomeinen: slimme maakindustrie, technologie & diensten, gezondheid en zorg, duurzame samenleving, ruimte en beleving. LRM kan zowel een aandelenparticipatie nemen, alsook een achtergestelde lening toekennen (KlimOp-lening) als ideale hefboom voor kleine bedrijven met een beloftevol project. De LRM-bedrijvenportefeuille bestaat intussen uit 250 bedrijven, samen goed voor meer dan 12.000 directe jobs.

Organisator
Agentschap innoveren & ondernemen i.s.m. PMV en LRM

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Corda Campus - Gebouw 4 Kempische Steenweg 305 3500 Hasselt