Welke corona-steunmaatregelen worden er belast?

Welke corona-steunmaatregelen worden er belast?

Praktisch

Datum
Tijdstip
18.30 - 21.30 uur

Op volgende vragen krijgt u een antwoord:

  • Hoe worden werknemers belast op de uitkeringen in het kader van tijdelijke corona-werkloosheid? 
  • Hoe worden de vervangingsinkomsten voor zelfstandigen (crisis-overbruggingsrecht, relance-overbruggingsrecht, ouderschapsverlof …) belast? 
  • Zijn de gewestelijke en lokale premies/vergoedingen genoten in het kader van de steunmaatregelen belastbaar? 
  • Wat is de impact van de corona-maatregelen op de opbouw van een aanvullend pensioen (2e pijler) van een werknemer/zelfstandige/bedrijfsleider
  • Hoe kan een ‘getroffen’ onderneming op een fiscaal vriendelijke manier de kapitaalstructuur opnieuw versterken?
  • + een toelichting van de recente ‘nieuwe’ of ‘verlengde’ corona-maatregelen uit de Wet van 2/4/21 de 5e coronawet (o.a. een nieuwe belastingvermindering voor kwijtgescholden huur).

Deze opleiding is erkend door het ITAA: E0075/2020-10 (erkenning: KVABB)

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 75 incl. btw
Organisator
Zeker van je zaak i.s.m. NSZ en KVABB

Praktisch

Datum
Tijdstip
18.30 - 21.30 uur