Weg-Wijs, het evenement waar de wegen van universiteiten en het VLAIO Netwerk kruisen

Vlaanderen kent op dit moment reeds zeer veel samenwerkingen tussen universiteiten en bedrijven. Minister Crevits wil echter nog een versnelling hoger schakelen in het toegankelijk maken van kennis van universiteiten, hogescholen, strategische onderzoekscentra en de wetenschappelijke instellingen. Ook voor innovatievolgers. Daarom organiseren Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en TTO Flanders een dialoog tussen de bedrijfswereld en de kennisinstellingen om na te gaan hoe we een vorm van vraaggedreven ’Technology Transfer’ kunnen uittesten.

Dit connectie-event is een opstap in de richting van het ontstaan van vraaggedreven ’Technology Transfer Offices’. Voor dergelijke ‘Flipped TTO’s’ vertrekt de vraag naar kennis vanuit ambitieuze ondernemers, vanuit de markt en vanuit maatschappelijke noden. De dienstverleners uit het VLAIO Netwerk staan dicht bij de ondernemers en kunnen als spreekbuis voor de behoeften van die ondernemers optreden. Daarom brengen we de kennisinstellingen en dienstverleners uit het VLAIO Netwerk samen om hun onderlinge interactie te versterken, en dit in twee richtingen.

Dit event is afgelopen

Doelpubliek

 • Adviseurs en coaches van deze organisaties:
  • Dienstverleners contract ondernemerschap en innovatieversnelling
  • Speerpuntclusters
  • Strategische onderzoekscentra
  • VLAIO bedrijfsadviseurs
 • TTO-verantwoordelijken, business developers en onderzoekers van de Vlaamse kennisinstellingen

Wat mag je verwachten?

 • info-overdracht
  • Wat zijn de sterktes van de Technology Transfer Offices van universiteiten?
  • Waarvoor kunnen bedrijven aankloppen?
  • Hoe verloopt de samenwerking met een universiteit en TTO?
  • Hoe verloopt het proces van intake, vraagarticulatie en verdere samenwerking?
  • Verschillende types van samenwerking, welke aanspreekpunten, welk soort advies en dienstverlening (grote onderzoeksopdrachten maar ook studentenopdrachten en masterproeven)
  • Kennen de dienstverleners uit het VLAIO Netwerk de subsidiekant van onderzoek voor bedrijven?
  • Wat kunnen de dienstverleners uit het VLAIO Netwerk voor de TTO betekenen en waar lopen ze vaak tegen aan? Wat verwachten zij van een universiteit?
 • betere samenwerkingsvormen ontwikkelen
  • Zoeken naar een werkvorm om aan een bedrijf beschikbare kennis aan te reiken (= transfereerbare technologie vanuit TTO)
  • Zoeken naar een werkvorm om onderzoeksvragen vanuit bedrijven tot bij de IOF business developers te brengen
 • interactie tussen de deelnemers
  • Hoe kunnen we de deelnemers in de toekomst blijvend met elkaar verbinden?

Programma

 • Opening door minister Hilde Crevits
 • Deel 1: presentaties:
  • Hoe verloopt het proces van samenwerking tussen bedrijf en universiteit en welke weg legt een vraag af van eerste contact tot oplossing?
  • Welke kennisvragen kunnen de speerpuntclusters en de dienstverleners ondernemerschap en innovatieversnelling doorverwijzen naar de universiteiten?
  • Welke dienstverlening bieden de VLAIO bedrijfsadviseurs op vlak van kennisdiffusie en matching?
 • Deel 2: panelgesprek over de huidige samenwerking tussen universiteiten en bedrijven en hoe een ‘Flipped TTO’ meer vraaggericht kan werken.
 • Deel 3: bespreking van een bedrijfscase in kleine groepen
  • Hoe pakken dienstverleners en universiteiten kennisvragen van bedrijven vandaag op?
  • Hoe kunnen ze hun aanpak of organisatie verbeteren?

Dit evenement is een co-creatie van VLAIO en de VLIR. Gegevens van de deelnemers worden tussen deze twee organisaties gedeeld.

Deelnameprijs
gratis maar vooraf inschrijven is verplicht!
Organisator
VLAIO en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)
Thema's