Webinar over het "Safe and Sustainable by Design Framework" SSbD

NCP Flanders organiseert dit webinar over het "Safe and Sustainable by Design Framework" SSbD: een leidraad voor wetenschappers die nieuwe chemicaliën of materialen ontwikkelen met als doel deze veiliger en duurzamer te maken.

Dit event is afgelopen

Het "SSbD Framework" beoogt:

  • Het innovatieproces richting de groene en duurzame industriële transitie sturen.
  • De productie en het gebruik van zorgwekkende stoffen vervangen of tot een minimum beperken, in overeenstemming met en verder dan bestaande en toekomstige wettelijke verplichtingen.
  • Het minimaliseren van de impact op de gezondheid, het klimaat en het milieu tijdens de inkoop, productie, gebruik en einde levensduur van chemicaliën, materialen en producten.

De aanbeveling van de Commissie van 8 december 2022, waarin het raamwerk werd aangekondigd, reikt verder dan Horizon Europa-projecten en moedigt ook nationale programma's aan om het raamwerk op te pakken of de industrie toe te passen bij de ontwikkeling van nieuwe chemicaliën of materialen.

Een vertegenwoordiger van DG Onderzoek & Innovatie van de Europese Commissie zal spreken over het doel van het raamwerk, hoe het gebruikt moet worden als onderdeel van de technische activiteiten van een project en de huidige status van de testfase.

In een tweede deel zal een expert van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) enig licht werpen op de inhoud van het SSbD Framework.

Aan het einde van de presentaties is er tijd voor vragen en antwoorden.

Meer informatie

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
NCP Flanders

Dit event is afgelopen