Webinar over de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) voor de niet-academische sector

Dit informatieVE webinar over Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) voor de niet-academische sector wordt georganiseerd door de Nationale Contactpunten (NCP's) van MSCA in België (NCP-FNRS, NCP Flanders en NCP Federal BE) en NCP Wallonie om potentiële aanvragers van niet-academische gastinstellingen te informeren.

Dit event is afgelopen

Het doelpubliek van dit webinar is de niet-academische sector, dat wil zeggen elke sociaaleconomische actor die geen deel uitmaakt van de academische sector en die voldoet aan de vereisten van de regels voor deelname aan Horizon Europe (hier beschikbaar), met inbegrip van de industrie, het bedrijven en kmo’s. Onder de academische sector vallen publieke of private instellingen voor hoger onderwijs, publieke of private non-profit onderzoeksorganisaties en internationale Europese onderzoeksorganisaties.

Het webinar gaat over de drie volgende MSC-acties, die van groot belang kunnen zijn voor de niet-academische sector:

  • MSCA Postdoctoral Fellowships (MSCA PF), waarmee postdoctorale onderzoekers uit alle wetenschappelijke gebieden worden gefinancierd. Ondersteunde onderzoekers hebben een doctoraat en maximaal 8 jaar postdoctorale onderzoekservaring. Gastinstellingen moeten gevestigd zijn in een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land;
  • MSCA Doctoral Networks (MSCA DN), dat consortia ondersteunt van ten minste 3 verschillende entiteiten in verschillende EU-lidstaten en met Horizon Europe geassocieerde landen, uit verschillende onderzoeks- en innovatiegebieden (bottom-up benadering). Ondersteunde onderzoekers zijn doctoraatsstudenten van alle nationaliteiten;
  • MSCA Staff Exchanges (MSCA SE), waarbij kortlopende internationale en intersectorale uitwisselingen worden gefinancierd van personeelsleden die betrokken zijn bij onderzoeks- en innovatieactiviteiten van deelnemende organisaties.

De oproepen tot het indienen van voorstellen voor deze drie acties hebben de volgende openings- en sluitingsdata:

  • MSCA PF: de oproep voor 2023 gaat open op 12 april en sluit op 13 september 2023.
  • MSCA DN: de uitnodiging voor 2023 gaat open op 30 mei en sluit op 28 november 2023.
  • MSCA SE: gepubliceerd sinds 6 oktober, deze uitnodiging sluit op 8 maart 2023.

Deelname aan dit webinar is gratis, maar voorbehouden aan onderzoekers die een aanvraag willen indienen bij een Belgische gastinstelling, of personeelsleden van Belgische entiteiten. Registratie is verplicht.

Het webinar zal ongeveer 3 uur duren. De begin- en eindtijd worden later meegedeeld.

Ontwerp programma en registratieformulier

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
NCP Flanders i.s.m. alle Belgische NCP organisaties

Dit event is afgelopen