Webinar: Je internationaal business model coronaproof maken.

Hoera! Na een lange droge Corona lock-down gaan, naast de scholen en de horeca, ook de landsgrenzen weer open. De internationale handel komt weer langzaam op gang.

Hoera! Je export team kan er weer volop invliegen (gauw ook weer letterlijk) en die buitenlandse afzetmarkten bedienen.

Dit event is afgelopen

Maar net zoals in de scholen en de horeca is het niet zomaar weer ‘business as usual’. Er zijn nieuwe logistieke, operationele en administratieve verplichtingen. Ook de verwachtingen van je leveranciers, werknemers, klanten en consumenten zijn veranderd. En zijn het louter doemdenkers die zeggen dat er na Covid-19 nog regelmatig pandemieën zullen volgen?

Elke ‘goede huisvader’-ondernemer beseft dat we uit de situatie van de laatste maanden belangrijke lessen kunnen trekken om ons business model meer pandemie proof te maken. 

In dit webinar overlopen we de verschillende onderdelen van je bedrijfsvoering en gaan we na hoe je internationale risico’s zoals een Covid-19 pandemie kan vermijden, inperken en managen. 

We behandelen onder meer:

 • het risico van het plots wegvallen van een buitenlandse afzetmarkt (geografische spreiding en prioritaire landen);
 • je partnerships evalueren zowel langs je:
  • leverancierskant: minder afhankelijk zijn van één of enkele, evt. verticale integratie; als
  • klantenkant: rechtstreeks contact met de eindklant en consument (e-commerce) of net een tussenpersoon extra inbouwen als buffer;
 • de toegenomen lokale concurrentie, bv. het besef van je buitenlandse klant dat jij als zijn toeleverancier plots kan wegvallen wanneer grenzen worden gesloten;
 • portfolio: meer focus op diensten dan producten of een combinatie van beide;
 • hoe je marketing- en salesplannen en budgetten aanpassen;
 • personeelsbeleid en lokale aanwezigheid;
 • hoe je productie forecast onder controle houden en daar flexibel mee om kunnen gaan (lokale productie / verschillende productiesites);
 • leane(re) organisatie;
 • welke nieuwe praktische maatregelen invoeren m.b.t. je productie, verpakking, documentatie, communicatie, klantenbezoeken, legaal, verzekeringen, financieel, …
 • het belang van het uitschrijven van verschillende scenario’s;

We kunnen niet alle risico’s voorspellen of inschatten laat staan volledig afdekken. Wel biedt dit webinar een bredere kijk door de inzichten van de expert en de ervaringen en vragen van de andere deelnemers

Dit is een kleine investering om je, in het slechtste geval, beter te wapenen tegen mogelijks toekomstig onheil. In het beste geval zie je n.a.v. dit webinar nieuwe opportuniteiten in de markt of hoe je je bedrijfsvoering kan optimaliseren, met of zonder pandemie.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 180 leden / € 270 niet-leden - excl. btw
Organisator
Voka

Dit event is afgelopen