Webinar: Horizon Europe - Belgisch lanceringsevenement

De start van Horizon Europe, het nieuwe EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, nadert.
Horizon Europe

Dit event is afgelopen

De directeur-generaal van het directoraat "Onderzoek en Innovatie" van de Europese Commissie, de heer Jean-Eric Paquet, zal alle nieuwigheden van het programma voorstellen en uw vragen beantwoorden.

Dit wordt gevolgd door interviews met 2 begunstigden van het Horizon 2020-programma.

U wordt ook geïnformeerd over de Belgische overleggroepen, belast met de voorbereiding van de positie van de Belgische delegatie in commissies van het EU-kaderprogramma, en de NCP-organisaties in België.

Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht en sluit op 12 november om 9.00 uur.
 

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
NCP FLANDERS, NCP FNRS, NCP Federal Belgium, NCP Wallonie, NCP Brussels

Dit event is afgelopen