Wat levert de inzet van hogesterktebeton op voor jouw bedrijf?

Een ‘vergroening’ van de betonsector is cruciaal voor een meer duurzame omgang met beschikbare primaire grondstoffen. Hogesterktebeton kan een belangrijke rol spelen in deze transitie. In een interactieve reeks van 3 sessies gaan we met bedrijven aan de slag om te komen tot een concreet innovatietraject rond hogesterktebeton. Het traject wordt georganiseerd door VLAIO onder het EFRO-project Innovatie-Maat en het geheel wordt ingeleid en begeleid door Ruben Snellings van VITO.
Hogesterktebeton

Dit event is afgelopen

Innovatie in hogesterktebeton, onmisbare schakel voor de circulaire economie

Beton is een topproduct! We gebruiken wereldwijd naar schatting jaarlijks meer dan 25 miljard ton beton om onze welvaart mee vorm te geven. De keerzijde is de milieu-impact: voor de aanmaak van beton is, naast granulaat, ook cement nodig en de productie van cement is energie-intensief (ovens tot 1450°C) en zorgt ook voor een hoge uitstoot van CO2. Een ‘vergroening’ van de betonsector is dan ook cruciaal om te komen tot een meer duurzame omgang met onze beschikbare primaire grondstoffen.

Hogesterktebeton kan een belangrijke rol spelen in deze transitie. Niet alleen op het vlak van levensduurverlenging - hogesterktebeton gaat typisch veel langer mee, ook op het vlak van alternatieven voor cement en andere grondstoffen zit het onderzoek in een stroomversnelling.

Op maat

De reeks bestaat uit drie sessies van telkens een halve dag:

1. Inspiratiesessie

Ruben Snellings van VITO geeft een uitdagende voorstelling van de state-of-the art technologische en marktontwikkelingen voor hogesterktebeton: Aan welke grondstoffen denken we, niet alleen primaire maar ook alternatieven zoals opgeschoonde metaalslakken? Vormen milieu- en klimaataspecten een hindernis dan wel een drijfveer, cfr. de CO2-footprint? Waar zien we opportuniteiten voor hogesterktebeton, bv. structurele elementen (kolommen, sandwichpanelen, …), restauratie/retrofitting van gebouwen en bruggen, duurzame producten (rioolbuizen, mestputten, …), straat- en decoratieve elementen (façades, trappen, meubilair, …)?

Deze inspiratiesessie zal ook een aantal gangbare mythes proberen te doorprikken: hogesterktebeton is te duur, te moeilijk om te maken en is slecht voor het milieu. Op het einde van de sessie willen we een beeld hebben van de meest kansrijke toepassingsmogelijkheden voor de regio om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en innovatieve producten naar de markt te brengen. Met de bedrijven die hiervoor interesse tonen gaan we daar verder mee aan de slag in de opvolgsessies. 

2. Deep dive sessie

We begeleiden deze gemotiveerde betonbedrijven om nieuwe ideeën te genereren en uit te wisselen rond het meest beloftevolle toepassingsgebied voor Limburg. Daarbij willen we binnen dit gebied één concreet product afbakenen: hoe ziet de waardeketen eruit? Wat zijn de marktmogelijkheden? Wat zijn barrières? Wat zien we als vervolgstappen? Op het einde van deze sessie willen we komen tot 1 case waarvoor we een vervolgtraject in de praktijk uitwerken. 

3. ‘Concrete’ sessie 

In de laatste sessie komen we terug boven water om voor de geselecteerde case uit de deep dive sessie:

  • een roadmap uit te tekenen: welke ontwikkelstappen zijn nodig, met welke partners, financieringsnoden en -mogelijkheden, …
  • het preliminaire business plan op te stellen;
  • de concrete vervolgstappen af te spreken. 

Praktische info

(*) Inspiratiesessie: donderdag 13 juni 2019, van 15-19 uur, met broodjes en netwerkreceptie. De workshops 2 en 3 gaan in het najaar van 2019 (september-oktober) door. De concrete data worden door de groep bepaald. 

Inschrijven voor de inspiratiesessie van 13 juni kan hieronder. Wil je als bedrijf met dit onderwerp graag aan de slag en wil je het volledige traject volgen? Stuur dan ook een e-mail naar Hans Versmissen. Hij zal vervolgens contact met je opnemen.

Het traject wordt georganiseerd door VLAIO onder het EFRO-project Innovatie-Maat en het geheel wordt ingeleid en begeleid door Ruben Snellings van VITO. Innovatie-Maat is een EFRO-SALK project dat gepromoot wordt door VLAIO met Sirris en OPL als co-promotoren en Flanders Make als actieve partner in de maakindustrie.

Organisator
Innovatie-Maat i.s.m. VLAIO bedrijfsadviseurs

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Greenville Centrum-Zuid 1111 3530 Houthalen-Helchteren