Van leegstaande naar verweven werklocaties

Op donderdag 27 januari 2022 organiseren de VVSG, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Agentschap Innoveren en Ondernemen een online studiedag over het verweven van bedrijvigheid. Je maakt er kennis met het ontwikkelde conceptuele kader, de beschikbare instrumenten en enkele cases uit het traject ‘Van leegstaande naar verweven locaties’.

Dit event is afgelopen

Wie vandaag rondkijkt in de bebouwde omgeving van de stad/gemeente, ziet dat er verschillende functies naast elkaar bestaan: wonen, handel, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, maakbedrijven, horeca,… Deze gezonde mix verhoogt de leefbaarheid en de veerkracht van een kern, geeft identiteit aan een wijkomgeving en biedt kansen voor innovatieve productieactiviteiten en circulaire economie.

Maar wat als de bedrijven er morgen stoppen of verhuizen? Traditionele vastgoedspelers zetten vormen leegstaande bedrijfssites om naar monofunctionele woongelegenheden en duwen zo de maakbedrijven weg uit het stedelijk weefsel richting bedrijventerreinen. Door de toenemende ruimteschaarste reserveren we deze goed gelegen terreinen beter voor bedrijven die door hun productieactiviteiten of vrachtverkeer niet in het woonweefsel passen.

Voor tal van economische activiteiten, die perfect kunnen samengaan met wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen,… kunnen lokale besturen er dan ook beter op inzetten om een evenwicht tussen wonen, werken en winkelen te realiseren. Maar het behoud en de transformatie van leegstaande, vrijkomende en/of verwaarloosde sites als werklocatie blijkt niet zo eenvoudig.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Agentschap Innoveren en Ondernemen hebben – in 2019 voor 5 centrumsteden, en in 2020 voor nog eens 10 steden en gemeenten - een traject opgezet om de betrokken stadsdiensten bij te staan met de bedoeling dat steden en gemeenten er klaar voor zijn om met eigenaars of vastgoedinvesteerders in dialoog te gaan zodat ze ruimte voor economie en maakactiviteiten behouden. Inzichten uit ontwerpend onderzoek, kennis van de marktvraag, financiële aspecten van vastgoed, participatie van omwonenden en potentiële gebruikers van de site, mobiliteit en verkeersleefbaarheid etc. zijn enkele van de tools in het besluitvormingsproces.

Krijg jij ook te maken met deze reconversievraagstukken en wil je een lans breken voor het behoud van maakactiviteiten en economische functies in de bebouwde omgeving ? Schrijf je dan in voor het online event ‘Van leegstaande naar verweven werklocaties’.

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
Kenniscentrum Vlaamse Steden, VVSG en VLAIO

Dit event is afgelopen