Studienamiddag Betaalbaar wonen

Embuild Vlaanderen organiseert samen met Inclusio de studienamiddag ‘Betaalbaar Wonen’. Het gaat om een van de voornaamste uitdagingen voor gezinnen en huishoudens in de komende jaren.
Betaalbaar wonen

Dit event is afgelopen

De vraag naar zowel koop-als huurwoningen blijft groot, en dit voor verschillende doelgroepen; de vastgoedprijzen hebben een hoog niveau bereikt; de huurprijzen stijgen; de bouwkosten zijn toegenomen; er zijn lange wachttijden voor sociale woningen enz. Huishoudens nemen toe en worden kleiner en de vergrijzing zet zich door. Beide hebben een impact op de gevraagde woningtypes. Bovendien haakt betaalbaar wonen in op belangrijke transities zoals de renovatiegolf, fossielvrij bouwen, groenblauwe ingrepen en verdichting. Samen met complexe vergunningsprocedures hebben die een kostenverhogend effect voor kandidaat-(ver)bouwers. Dat maakt van betaalbaar wonen een multidisciplinair vraagstuk dat vanuit uiteenlopende beleidsdomeinen dient te worden ondersteund. Want schaarse ruimte, gebruiksbeperkingen, complexe vergunningsprocedures, het toenemend aantal vereisten rond o.a. energie, waterhuishouding, luchtkwaliteit enz. wegen op de kostprijs van wonen. Welke knelpunten zijn er en welke antwoorden kunnen we bieden? Dat kom je te weten op 28 februari.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 60 - gratis voor overheid
Organisator
Embuild Vlaanderen i.s.m. Inclusio

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Embuild Vlaanderen Congrescentrum Lamot Van Beethovenstraat 8/10 2800 Mechelen