Stakeholder-event: hoe maken we de maakindustrie circulair?

Kom samen met ondernemers, kennisinstellingen, lokale besturen, koepels en maatschappelijke organisaties nadenken over hoe we een aantal ambities kunnen omzetten in concrete acties en projecten die de komende jaren de omslag en opschaling naar een circulaire maakindustrie zullen versnellen.

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.00 - 17.00 uur
Locatie

Bluepoint Antwerpen Filip Williotstraat 80 2000 Antwerpen

De Vlaamse overheid heeft de doelstelling vooropgesteld om tegen 2030 de materiaalvoetafdruk met 30 % te verlagen. Door in te zetten op circulaire strategieën zal de maakindustrie een belangrijke bijdrage leveren tot het verlagen van deze materiaalvoetafdruk-  en dus onze afhankelijkheid van ingevoerde (kritieke) materialen en milieubelasting in het algemeen. De circulaire transitie biedt tegelijk heel wat kansen voor de maakindustrie. Circulair ondernemen is een katalysator voor innovatie, onder meer in productontwerp en businessmodellen. Een circulaire maakindustrie biedt ook kansen op het vlak van tewerkstelling: er ontstaan nieuwe vormen van ondernemerschap en er zullen lokaal verankerde jobs bijkomen, ook voor kansengroepen.

De voordelen van een circulaire maakindustrie zijn ondertussen gekend én we mogen trots zijn op de eerste succesvolle Vlaamse voorbeeldprojecten. Maar hoe zorgen we voor een stroomversnelling in Vlaanderen? In de context van Vlaanderen Circulair, getrokken door de Vlaamse ministers van Economie, Wetenschap en Innovatie en van Omgeving, is een breed partnerschap actief van bedrijven, beleidsmakers, onderzoekers, middenveldspelers en koepelorganisaties.

Dit partnerschap roept iedereen op om op 10 december 2021 deel te nemen aan ons Stakeholder Event in Antwerpen. De doelstelling van die dag is om samen met ondernemers, kennisinstellingen, lokale besturen, koepels en maatschappelijke organisaties na te denken over hoe we een aantal ambities kunnen omzetten in concrete acties en projecten die de komende jaren de omslag en opschaling naar een circulaire maakindustrie zullen versnellen.

Deel 1: Inspiratiesessie: zo zorgen we voor een opschaling van de circulaire maakindustrie in Vlaanderen 

9.00 - 9.10 uur Welkom 

9.10 -  9.40 uur
Update over de opmaak van de werkagenda circulaire maakindustrie
•    Resultaten voorstudie Möbius/VITO/KU Leuven
•    Voorstelling engagementsverklaring 
•    Voorstelling aankomende VLAIO projectoproepen 

9.40 - 10.40 uur
Voorstelling transitieagenda & uitvoeringsplan naar een circulaire maakindustrie in Nederland 
Mattheüs Van de Pol, Program Manager Uitvoeringsplan Circulaire Maakindustrie, Ministerie van EZK, Nederland

10.40 - 11.10 uur
Zo gaan maakbedrijven in Nederland concreet aan de slag – voorstelling CIRCO-aanpak als instrument voor opschaling 
Pieter van Os, Program Manager, CIRCO International 

11.10 – 11.30 uur Comfort break 

11.30 – 11.55 uur Voorstelling van een concrete project ter inspiratie

11.55 – 12.20 uur Voorstelling van een concreet project ter inspiratie

12.20– 12.30 uur Wrap-up & next steps   

Sandwich lunch  - netwerking 

Deel 2:  Workshop per prioritaire waardeketen in twee parallelle sessies

13.30 – 14.00 uur Inleiding 
•    Welkom door de trekkers van de waardeketens 
•    Tour de table 

14.00-14.20 uur Voorstelling van de werkpaden per waardeketen  

14.20-15.00 uur Workshop 1:
Waar zetten we op korte termijn op in binnen de waardeketen? Prioritering van de acties 

15.15– 15.20 uur Comfort break 

15.20 – 16.00 uur Workshop 2:
Welke organisatie engageert zich voor welke prioritaire actie?  

16.00 –  16.10 uur Wrap-up & next steps – opmaak programma per waardeketen door de trekkers 

16.10 - 17.00 uur Netwerking

Organisator
VLAIO i.s.m. Agoria

Praktisch

Datum
Tijdstip
09.00 - 17.00 uur
Locatie

Bluepoint Antwerpen Filip Williotstraat 80 2000 Antwerpen

Locatie

Adres

Bluepoint Antwerpen Filip Williotstraat 80 2000 Antwerpen