Partners voor morgen

Minister Jo Brouns en VLAIO nodigen u uit om mee de schouders te zetten onder lokaal ondernemerschap.

Campagnebeeld "Partners voor morgen"

Dit event is afgelopen

Op 7 november 2023 organiseren we op de site van Be-MINE in Beringen een boeiend programma waarin de wisselwerking tussen het Vlaamse en het lokale beleid centraal staat. We blikken er kort terug op voorbije realisaties, maar willen vooral samen met u focussen op ideeën voor de toekomst.

We nodigen u dan ook graag uit om actief deel te nemen aan diverse interactieve sessies rond o.a. zinvol ruimtegebruik, slimme steden, digitalisering en duurzaamheid. Uitgangspunt van deze sessies is de cruciale rol die lokale en gespecialiseerde actoren kunnen spelen bij het maximaal ondersteunen van lokaal ondernemerschap.

De hoofdmoot van het programma wordt gevormd door parallelle sessies. Er komen verschillende inhouden aan bod, gebundeld in vijf thema's:

 • RUIMTE
 • TALENT
 • TRANSITIES
 • ONDERNEMERSCHAP 
 • INNOVATIE

In het overzicht hieronder kan u lezen wat u mag verwachten per sessie. Opgelet! Sommige sessies duren 2 uur; andere 1 uur. 

 • 1

  10:00-12:00 Naar meer duurzame bedrijventerreinen en werklocaties (Thema RUIMTE)

  Door de verplichte duurzaamheidsnota bij aanvragen van brownfieldconvenanten en via de subsidievoorwaarden voor de (her-)aanleg van bedrijventerreinen zet VLAIO ontwikkelaars aan om maatregelen te nemen op het vlak van klimaatneutraliteit, klimaatbestendigheid en duurzaamheid. In deze werksessie vragen we ons af of we ook hoger kunnen mikken, en hoe we die hogere ambities dan kunnen bewerkstelligen. Moeten we ze afdwingen, of zijn er betere manieren om meer duurzaamheid na te streven? In deze interactieve sessie, begeleid door het ontwerpbureau Studio Dott, bekijken we samen de opties voor de volgende legislatuur. Niet alleen publieke en private ontwikkelaars, maar ook bedrijven(terreinverenigingen), provincies en lokale besturen kunnen bijdragen aan dit debat. We nodigen al deze partners dan ook uit om zich in te schrijven voor deze ongetwijfeld boeiende sessie! 

  Aan het woord: Kristof Delwiche (POM Limburg), Björn Denecker (WVI), Koen Vermoesen (VLAIO - Ruimtelijk economie), Studio Dott

  10:00-12:00 Alles op alles voor een geslaagde start (Thema ONDERNEMERSCHAP)

  Startende ondernemers zijn cruciaal om een lokale economie gezond en dynamisch te houden. In deze sessie kijken we welke ondersteuning via Vlaamse hulp beschikbaar is voor starters. We luisteren naar de getuigenissen van drie succesvolle ondernemers met een migratieachtergrond. Zij gaan in gesprek met hun ondernemerscoaches en brengen hun verhaal van het soms hobbelige parcours naar lokaal ondernemerschap. Daarna zoemen we in op wat Jumpstarters, SYNTRA en Unizo voor starters kunnen betekenen. Schrijf zeker in voor deze sessie als je wil weten welk kant-en-klaar aanbod beschikbaar is voor de begeleiding van starters!

  Aan het woord: Theologia Fotiou en Dimitrios Kouzoumis (starterskoppel), Ilias Edelkhanov (B.A.M.U.T. – starter), Ben Tielens (adviseur Stebo - Jumpstarters), Kevin Vermijl (ondernemerscoach Syntra PXL), Dirk Vanstipelen (Syntra PXL), David Van der Meijden (Syntra PXL), Eva Reggers (Unizo), Patrick Jordens (VLAIO), Mia Van Humbeeck (VLAIO)

  10:00-12:00 Innovatie voor en door lokale organisaties (Thema INNOVATIE)

  Vlaanderen, dat is ook 5 provincies en 300 steden en gemeenten. Tal van lokale en provinciale overheidsorganisaties hebben de laatste jaren allerlei innovatietrajecten opgezet om hun dienstverlening slimmer, duurzamer of efficiënter te maken. Deze lokale innovatiedynamiek wordt ondersteund vanuit twee acties van de Vlaamse overheid: City of Things en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. In deze sessie zullen beide initiatieven hun werking en ervaringen toelichten. Boeiende praktijkvoorbeelden tonen de concrete meerwaarde van innovatie voor lokale organisaties aan. We blikken ook graag vooruit. Samen met de deelnemers en enkele boeiende gasten bespreken we hoe we deze lokale innovatiedynamiek kunnen laten bloeien voor een innovatief Vlaanderen. 

  Aan het woord: Kirsten Dewaelheyns (VVSG), Pieter Lenaerts (ABB), Saskia Van Uffelen (Agoria), Wim Govaerts (Limburg.Net), Pieter-Jan Fieremans (Provincie Oost-Vlaanderen), Bart Candaele (VLAIO), Veerle Lories (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten), Karen Boers (moderatie)

  10:00-11:00 Het juiste talent op de juiste plaats (Thema TALENT & TRANSITIES)

  Digitalisering en innovatie, langer werken, schaarste op de arbeidsmarkt: al deze dingen zorgen ervoor dat we anders met talent moeten omgaan. Het is nu belangrijker dan ooit dat iedereen optimaal wordt ingezet. De Werkschakelpunten (aangesteld door VDAB en VLAIO) begeleiden werkgevers en werknemers en faciliteren trajecten rond interne maar ook externe jobmobiliteit, heroriëntering, opleiding en coaching, waarbij een proactieve aanpak de leidraad vormt. Tijdens het traject leggen de Werkschakelpunten contact met andere organisaties in de regio. Schrijf je in voor deze sessie en leer hoe ook jouw organisatie kan bijdragen aan upskilling, reskilling en een grotere jobmobiliteit.  

  Aan het woord: Nora Abattoui (VDAB), Maarten Pissens (Werkschakelpunt Leuven), Sabine Goossens (Werkschakelpunt West-Vlaanderen), Wout De Bondt (Werkschakelpunt Aalst), Astrid Faelens (Werkschakelpunt Gent), Isabelle DeMarto (VLAIO)

 • 2

  11:00-12:00 Digitaliseren op mensenmaat (Thema TALENT & TRANSITIES)

  (U kan deze sessie alleen kiezen als u in de voorgaande sessie koos voor "Het juiste talent op de juiste plaats")

  De sleutel tot succes van digitaliseringsprojecten ligt bij mensen. In deze sessie kijken we naar het talent achter de code. Aan de hand van concrete cases uit de maakindustrie zullen we in interactie met elkaar verschillende pistes verkennen om bedrijven doorheen hun digitale transitie te ondersteunen op het vlak van menselijk kapitaal. 

  Aan het woord: Raf Vranken (BOOT - Begeleiding bij operator-ondersteunende technologieën), Els Dreesen (maatwerkbedrijf Buseloc), Dieter Somers (Voka - Digitale transformatie), Tom Mondelaers (VLAIO - Industrie 4.0) 

 • 3

  13:00-15:00 Bedrijvige kernen in de praktijk (Thema RUIMTE)

  In deze sessie kijken we naar de visie en het regelgevende kader achter het beleid om bedrijvige kernen te creëren. Hoe werken de concepten van het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid door in de praktijk en welke kernversterkende maatregelen kiezen we? Via verschillende getuigenissen blikken we terug op hoe enkele gemeenten de voorbije kernversterkende maatregelen hebben ervaren. We stellen ons bijvoorbeeld de vraag hoe we het verschil kunnen maken: door de aankoop van leegstaande handelspanden of door mobiliteitsingrepen? Ten slotte staan we ook stil bij een toekomstvisie op een kernversterkend beleid, waarbij we ook over het muurtje van het Vlaamse Gewest durven kijken. 

  Aan het woord: Jan Larosse (Be-Mine), Jan Boots (CityD-WES), Elyne Dewulf (Leiedal), Cedric Heerman (Stad Turnhout), Toon Dirckx (Quares – Profploeg), Alban Pols (IdeaConsult), Peter Douven (Stad Beringen), Ine Somers (Stad Sint-Niklaas), Mattias Van Vooren (Stad Gent)

  13:00-14:00 VOLZET! Lokaal duurzaam ondernemen (Thema TRANSITIES & ONDERNEMERSCHAP)

  In deze sessie kijken we hoe we duurzame projecten kunnen opzetten in een lokale context. Welke rol kan je bijvoorbeeld opnemen als lokale organisatie en hoe kan je samenwerkingen stimuleren? De trekkers achter enkele projecten delen met ons de uitdagingen die zij ervaren hebben en de lessen die ze daaruit geleerd hebben. We hanteren een interactieve werkvorm om als groep tot betere inzichten te komen omtrent lokaal duurzaam ondernemen.  

  Aan het woord: Geert Vaes (C3000 - Circulair werk(t)!), Stephane Vanden Broeck (UNIZO - Circular Hub Mechelen), Marie Vanderghote (Broei), Nadine De Weirdt (VLAIO - Ondernemerschap), Winnie Poncelet (VLAIO - Circulaire economie) 

  13:00-14:00 Begeleiding op maat van snelle groeiers (Thema ONDERNEMERSCHAP)

  Scale-ups staan in hun versnelde bedrijfsgroei voor zeer specifieke uitdagingen. Om in te spelen op hun bijzondere noden, ondersteunt Vlaanderen een kant-en-klaar aanbod van adviesverlening en coaching. In deze sessie luisteren we naar de getuigenis van een snel groeiende ondernemer die vertelt over zijn groeiproces en over de ondersteuning die hij kreeg vanuit een (lokaal) netwerk of ecosysteem. Vervolgens focussen Netwerk Ondernemen en Scaleup Vlaanderen op wat zij specifiek voor deze doelgroep van scale-ups kunnen betekenen. 

  Aan het woord: Benjamin Eysermans (BAOliving), Koen Stevens (Ambassify), Bert Celis (B-Cells), Gert Gijbels (Netwerk Ondernemen), Frederik Tibau (Scaleup Vlaanderen), Kurt Peys (VLAIO - Team Bedrijfstrajecten), Mieke Mallants (VLAIO)

  13:00-14:00 Naar een nieuwe invulling van zelfstandige winkels (Thema INNOVATIE)

  Zelfstandige winkels staan onder almaar grotere druk. Concurrentie van webshops allerhande dwingen winkeluitbaters om in te zetten op creativiteit, innovatie, en een kwalitatieve dienstverlening waarin 'beleving' centraal staat. In deze sessie kijken we naar een project van de Hogeschool PXL dat onderzocht hoe digitalisering en artificiële intelligentie winkeliers kunnen bijstaan om competitief te blijven, en dit op een laagdrempelige en haalbare manier. Tegelijkertijd toont dit project ook aan dat innovatie slechts kan ontstaan door de samenwerking tussen verschillende lokale actoren. Schrijf dus in voor deze sessie en leer hoe we fysieke winkels een nieuwe invulling en toekomst kunnen geven. 

  Aan het woord: Evi Knuts (PXL - Innovatief ondernemen), Hermien Raedts (PXL - Innovatief ondernemen), Stefaan Piens (VLAIO)

 • 4

  14:00-15:00 VOLZET! De innovators van morgen worden vandaag gemaakt (Thema TALENT)

  Hoe kunnen we jongeren tijdens hun vrije tijd enthousiasmeren voor STEM-vaardigheden? In ieder geval spelen de bedrijven waarin deze jongeren later aan de slag gaan, daar een belangrijke rol in. In deze sessie luisteren we echter naar de getuigenissen van alle betrokkenen: jongeren, trainers, STEM-academies, enz. Met jeugdig enthousiasme proberen we u warm te maken voor de waarde van STEM en proberen we u wegwijs te maken in het landschap. 

  Aan het woord: Hugo Meus (CleanTechPunt), Chris Slaets (Embuild Limburg), Kristof Thijs (Voka), Peter Bogaerts (Spectrumcollege Beringen), Eefje Van Wortswinkel (UCLL), Mieke Vanormelingen (PXL), Sandra Bultheel (VLAIO - STEM)

  14:00-15:00 Een bedrijf in transitie: verandering coachen bij Brouwland  (Thema's TRANSITIES & ONDERNEMERSCHAP)

  Niet alleen nieuwe of snel groeiende bedrijven worden geconfronteerd met allerlei complexe uitdagingen. In een almaar veranderende maatschappij en economie, wordt ook van gevestigde bedrijven een grote mate van flexibiliteit verwacht. Hun bedrijfsvoering wordt eveneens voortdurend geconfronteerd met vraagstukken die een antwoord vergen, of het nu gaat om de almaar vorderende digitalisering, de roep om verduurzaming, of de nood aan een generatiewissel. In deze sessie vertellen we het verhaal van Brouwland, een Beringse onderneming die doorheen de nodige koerswijzigingen geloodst werd dankzij onder meer de coaching van Voka.  

  Aan het woord: Koen Jansens (Brouwland), Ellen Olislagers (Voka) 

  14:00-15:00 Living labs rond circulaire economie (Thema's INNOVATIE & TRANSITIES) 

  Voor de opschaling van de circulaire economie in Vlaanderen is er geen kant-en-klare oplossing. Dat zal een systemische aanpak vragen waarbij wordt ingezet op verbinding, versnelling, verdieping en verbreding op het niveau van hele waardeketens en ecosystemen. Om hieraan tegemoet te komen, steunt VLAIO living labs, en in deze sessie introduceren we twee van zulke living labs. 

  'TransFormMaker' wil een circulaire transitie in de meubelindustrie bewerkstelligen, met o.m. aandacht voor het circuleren van grondstoffen maar ook voor (sociale) tewerkstelling. Het living lab 'Van aarde naar waarde' wil het gebruik van leemsteen in de bouw opschalen. Leemsteen is immers een volledig circulair bouwmateriaal dat bijdraagt aan een kleinere materialenvoetafdruk en lagere CO2-uitstoot van de bouwsector. 

  Aan het woord: Ben Hagenaars (LUCA School of Arts - TransFormMaker), Elke Knapen (UHasselt - Van aarde naar waarde), Lieve Weytjens (UHasselt - Van aarde naar waarde), Helen Gallagher (VLAIO - Living labs)

 • 5

  15:00-16:00 Een sector in transitie: duurzaamheid stimuleren in de bouw en andere sectoren (Thema's ONDERNEMERSCHAP & TRANSITIES)

  In de transitie naar een duurzame samenleving en economie, spelen sommige sectoren een grotere rol dan andere. De bouwsector is zo'n sector die de komende jaren voor grote uitdagingen staat, zoals de reductie van CO2-uitstoot en het nijpende tekort aan arbeidskrachten en grondstoffen. Maar de ambitie is er: vorig jaar ondertekenden zo'n 20 bedrijven en organisaties een manifest voor de circulaire transitie van de Limburgse bouwsector. In deze sessie luisteren we naar de getuigenissen van een bouwondernemer en van enkele partnerorganisaties die de transitie naar duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan.  

  Aan het woord: Joeri Haex (Haex), Michel Vanderstraeten (Embuild Limburg & VDS Group), Ruben Lemmens (VKW Limburg), Elien Danckaerts (VLAIO) 

  15:00-16:00 Hoe een lokaal ecosysteem starters vooruit kan helpen (Thema ONDERNEMERSCHAP)

  De Startersgids van VLAIO is sinds zijn lancering in 2020 een veelgebruikt instrument. In deze sessie vertellen enkele partners hoe ze deze tool ingezet hebben in hun coaching, en hoe een lokaal ecosysteem een vruchtbare voedingsbodem kan creëren voor starters. Er zitten ook enkele nieuwigheden in de Startersgids die we graag in primeur voorstellen tijdens deze sessie. 

  Aan het woord: Timo Van Laenen (Starterslabo), Sofie Pauwels (Stad Antwerpen - Starten en ondernemen), Annemieke Van Laethem (Stad Geraardsbergen - onderneemster), Anniek Chiau (Syntra Midden-Vlaanderen - Ondernemerscoach), Frank Maleszka (Stebo - Jumpstarters), Nadine De Weirdt (VLAIO - Ondernemerschap), Annelies Leysen (VLAIO) 

  15:00-16:00 Slimme stadsdistributie als duurzaam steuntje in de rug voor lokale handelaars (Thema INNOVATIE)

  Binnen het City of Things-programma van VLAIO zijn er twee projecten die tegelijkertijd inspelen op de doelstellingen 'slimme economie' en 'slimme mobiliteit'. Zowel Leuven als Hasselt zullen ingaan op de maatschappelijke uitdagingen die aan de basis liggen van hun projecten. Verder ligt de klemtoon op de praktijk: hoe gaan deze steden bijvoorbeeld om met open data en het Internet of Things? Hoe werken ze samen binnen de quadruple helix? Geheel volgens de filosofie achter het City of Things-programma, worden de inzichten en resultaten uit deze projecten op zo'n manier gedeeld dat andere geïnteresseerde steden, gemeenten of intercommunales er onmiddellijk mee aan de slag kunnen. 

  Aan het woord: Tim Asperges (Stad Leuven - project 'Wij.Leveren'), Kim Bos (Stad Hasselt - project 'Slimme stadsdistributie'), Evy Dooms (VLAIO - City of Things) 

  15:00-16:00 Innovatiekansen verkennen via het lokaal ingebedde kennisnetwerk van hogescholen (Thema INNOVATIE)

  Door hun lokale inbedding en hun laagdrempelige kennisnetwerk, zijn hogescholen een sterke partner in regionale ontwikkeling. Via het instrument Blikopener wordt de drempel richting de expertise en onderzoeksmogelijkheden bij hogescholen nog lager voor zowel lokale ondernemers, socialprofitorganisaties, lokale besturen als voor onderwijsorganisaties. Zij kunnen aankloppen bij het hogescholennetwerk voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Deze sessie gaat dieper in op de praktijkgerichte kennis waarvoor organisaties bij de hogescholen terechtkunnen, alsook op de verschillende vormen van dienstverlening die de hogescholen aanbieden. Een concreet bedrijfsvoorbeeld toont hoe dit alles in de praktijk werkt. 

  Aan het woord: Ria Bollen (Vlaamse Hogescholenraad - Blikopener) en inspirerende sprekers met een concrete case uit het werkveld. 

Na 16 uur volgt er nog een plenair gedeelte, met een tussenkomst vanuit POM Limburg en een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van o.m. VVSG, Unizo, Voka, VKW Limburg, Stad Beringen, en natuurlijk VLAIO.

Het slotpleidooi wordt verzorgd door minister Jo Brouns en vanaf 17:30 uur wordt u hartelijk uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

Praktisch

Na inschrijving krijgt u een week op voorhand meer informatie over de bereikbaarheid van de site. Wie graag de dag ervoor al afreist naar Limburg, kan bijvoorbeeld overnachten in het Mezzo Hotel in Beringen. Er zal een shuttle voorzien worden op de ochtend van de conferentie tussen het Mezzo-hotel en be-MINE.

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
VLAIO
Thema's

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

be-MINE be-MINE 19 3582 Beringen