Opleiding Horeca

Met deze opleiding willen we ambtenaren economie wegwijs maken in de spelregels en regelgevende kaders op het vlak van horeca. Daarnaast reiken we kapstokken aan om werk te maken van een beleid en een dienstverlening gericht op de horecasector. Uiteraard bekijken we dit alles vanuit verschillende invalshoeken (economie, ruimtelijke ordening, handhaving, …).

Dit event is afgelopen

We vertrekken dan ook vanuit de basis en geven eveneens een overzicht van de meest gemaakte fouten en onduidelijkheden bij courante juridische en administratieve procedures. We werken hierbij met concrete voorbeelden en praktijkvragen die door verschillende gemeenten werden aangeleverd.

Vervolgens gaan we dieper in op de voornaamste veranderingen en evoluties binnen het horecalandschap. Enerzijds is er de toename van allerlei ‘mengvormen’ en ‘blurring’ concepten die het onderscheid tussen handel en horeca verder doet vervagen. Anderzijds is er de explosieve groei van zomer-/winterbars en andere pop-up concepten. Beide trends maken het voor de gemeenten steeds moeilijker om te blijven werken met de bestaande juridische en administratieve instrumenten. Samen gaan we op zoek naar een praktische en pragmatische benadering van deze complexe cases.

Kom je als ambtenaar economie vaak in aanraking met horeca en heb je de ambitie om je competenties en vakkennis rond dit thema verder uit te bouwen? Aarzel niet (plaatsen zijn beperkt) en schrijf je in via economie@vvsg.be

Organisator
VVSG
Thema's

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Huis Madou Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel