Online Infosessie Horizon Europa - een stand van zaken

Onze experten bezorgen je de meest actuele informatie over het nieuwe, 9de Horizon Europa programma dat in 2021 van start gaat.
Horizon Europe infoposter

Dit event is afgelopen

Stand van zaken

Eind september vindt de Raad Concurrentievermogen (luik Onderzoek) plaats waar een akkoord verwacht wordt over de resterende bepalingen van HEU. Daarnaast is er in juli een akkoord bereikt op Raadsniveau wat het Meerjarig Financieel Kader betreft en lopen momenteel de gesprekken met het Europees Parlement.

Het strategisch plannings- en coördinatieproces loopt: het Strategisch Plan – dat een significant onderdeel is van dit proces en de aanloop is naar de uiteindelijke werkprogramma’s – krijgt vorm, de Europese partnerschappen en missies worden voorbereid, het ‘Forum for R&I partnerships’ is uit de startblokken geschoten en de schaduw programmacomités zijn allen up-and-running. Vooraleer Horizon Europa dan ook écht start, krijg je over dit alles in oktober de allerlaatste stand van zaken.

Wie behartigt jouw belangen? 

Niet onbelangrijk: jouw rol als belanghebbende in dit hele proces.

Wie behartigt jouw belangen, zowel op intra-Belgisch als op het Europees niveau? Op welke manier word je betrokken en kan je input leveren? Hoe werkt het EU-platform, wat zijn de afspraken tussen de PC-vertegenwoordiger en de belanghebbenden, hoe verloopt de intra-Belgische samenwerking en wat houdt de werking van NCP Flanders in?

Al deze vragen worden beantwoord op de infosessie van 14 oktober.

Ook komt het Digital Europe Programme (DEP) aan bod en zullen we dieper ingaan op de beoogde synergieën tussen DEP en HEU.

Hoe deelnemen?

Om deel te nemen schrijf je je in via het inschrijfformulier.

Een week voor het evenement bezorgen we je de deelnamelink voor het event van 14 oktober en een aantal inhoudelijke presentaties om de infosessie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Vragen?

Heb je vragen, dan kun je ons deze bezorgen via het inschrijfformulier.

Ben je al ingeschreven, dan kun je je vragen mailen naar stephanie.agten@vlaanderen.be  Vragen die ons vóór 12 oktober 17u bereiken, worden beantwoord tijdens de infosessie. Vragen die we erna ontvangen, beantwoorden we via mail.