(Offshore) wind energy basics and state of the art for starting professionals

Deze masterclass is speciaal gericht naar net afgestudeerde ingenieurs en andere beginnende collega's in uw onderneming met onvoldoende kennis over (offshore) windturbines om volop te kunnen meedraaien in uw organisatie. Ook voor meer ervaren collega’s of bedrijven die nog geen of onvoldoende kennis hebben en die kennis willen maken met deze sector en technologie is dit een waardevolle masterclass.

Praktisch

Date
Tijdstip
09.00 - 18.00 uur
Locatie

Sirris Heverlee Gaston Geenslaan 8 3001 Levuen

In deze '1-day ramp-up course' voor beginnende professionals geven we de deelnemers een helikopteroverzicht, waarbij we inzoomen op enkele specifieke aspecten van een windturbine (op zee), zoals de ondergrond, de funderingen, aerodynamica en de (offshore) windturbinetechnologie zelf. We staan stil bij zowel aandachtpunten en kritische onderdelen in de ontwikkeling, als in de operationele fase, en we staan stil bij de basisbeginselen. We sluiten af met een overzicht van de state of the art en laatste innovaties en markttrends in de sector.

De modules van deze cursus bestaan uit:

  • Wind resource and blades
  • Essential electro-mechanical components
  • Foundations & structures 
  • Geotechnics
  • Innovations & emerging market trends

We hanteren een logische flow tijdens deze cursus en starten bij de hernieuwbare energiebron zelf: de wind. De ‘resources assessment en siting’ en het ontwerp van de turbinebladen, om optimaal de windbron te oogsten is een eerste halte doorheen de cursus. Na de omzetting van de windenergie, focussen we op de belangrijkste elektromechanische onderdelen die zorgen voor een omzetting naar elektrische energie zoals de aandrijving, de omvormer en transformator. Vervolgens zoemen we in op de structurele onderdelen (toren, fundering) en hoe deze ontworpen moeten worden om de wind en zee belastingen doorheen de hele levensduur te weerstaan. Ook ondergrond speelt hierbij een belangrijke rol die enige aandacht vereist. Ten slotte bekijken we voorbeelden van innovaties uit de sector die bijdragen tot kostenreductie in het ontwerp en de operations & maintenance (O&M) fase, hoe men probeert om het intermitterend karakter van windenergie op te lossen via bijvoorbeeld energieopslag, en geven we inzicht in innovaties die betrekking hebben op duurzaamheidsaspecten. We sluiten af met de huidige innovatiestatus en marktrends in de sector.

Aan het einde van dit event zijn de deelnemers helemaal bij over het reilen en zeilen binnen de snel evoluerende, booming sector die offshore windenergie vandaag is.

Programma

8h30    Registratie & koffie     
9h00    Sessie 1 - Wind resources & blades + Q&A-Sirris
10h30   Sessie 2 - Overview of important electro-mechanical components + Q&A -Pieter Jan Jordaens & Bram Cloet – Sirris
12h00   Lunch break     
13h00   Sessie 3 - Offshore wind turbine foundations & offshore structures + Q&A -Christof Devriendt, VUB
14h30    Sessie 4 - Geotechnics and soil-structure interaction + Q&A-Bruno Stuyts, VUB
15h30    Koffiepauze     
15h45    Sessie 5 - Technology innovations and market trends in the (offshore) wind sector + Q&A-Pieter Jan Jordaens, Sirris
17h30    Einde     

Voor wie?

Deze masterclass geeft recent afgestudeerde ingenieurs en andere beginnende collega’s in uw onderneming, en - meer algemeen -  alle andere geïnteresseerden die wensen kennis te maken met (offshore) windenergie een 'kick-start-inzicht' in de basis en de state of the art van (offshore) windturbines.

Prijs

De deelnameprijs voor deze masterclass  bedraagt € 402 (excl. btw) voor bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, dankzij de steun van VLAIO in het kader van het Industriepartnerschap. Deelnemers van buiten Vlaanderen betalen € 1341.

Deze masterclass wordt georganiseerd in het kader van ‘Industriepartnerschap’.

Deelnameprijs
€ 402 bedrijven gevestigd in Vlaanderen | € 1341 anderen
Organisator
Sirris

Praktisch

Date
Tijdstip
09.00 - 18.00 uur
Locatie

Sirris Heverlee Gaston Geenslaan 8 3001 Levuen

Locatie

Adres

Sirris Heverlee Gaston Geenslaan 8 3001 Levuen