Nieuwe overheidsopdracht ondernemerschapsstimulering: cocreatie-sessie 3

Samen met onze partners willen we een nieuwe overheidsopdracht omtrent de stimulering van ondernemerschap vormgeven.

Dit event is afgelopen

Eind 2015 heeft VLAIO met succes een oproep gelanceerd om partners te vinden die ons konden helpen in het ondersteunen en stimuleren van ondernemerschap. Verschillende organisaties stelden zich kandidaat om allerlei uitdagingen aan te pakken, en ontwikkelden verschillende producten en dienstverleningen voor ondernemers. De vormen van advies en begeleiding die zij aanbieden, vind je terug op onze website. Hun gezamenlijke aanbod levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van Vlaanderen als een ondernemende kennisregio.

Midden 2020 loopt deze overheidsopdracht echter ten einde. Daarom willen we tijdig beginnen nadenken over de uitdagingen waarmee Vlaanderen op middellange termijn geconfronteerd zal worden, en hoe we die best aanpakken. Dat willen we uiteraard sámen met onze partners doen. 

Daarom nodigen we jou uit om deel te nemen aan een aantal werksessies waarin we samen een nieuwe overheidsopdracht kunnen vormgeven.

Wanneer?

We voorzien drie sessies:

  • Sessie 1 vindt plaats op 13 november (hele dag) in Leuven. In de voormiddag kaderen we onze ambitie, lichten we toe hoe de vorige overheidsopdracht verlopen is, en geven we een overzicht van enkele relevante macro-ontwikkelingen. In de namiddag denken we na over de concrete uitdagingen die voor ons liggen, en wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn.
  • Sessie 2 vindt plaats in de voormiddag van 23 november, in Leuven. Op die dag denken we na over hoe we met verschillende actoren kunnen samenwerken om van Vlaanderen het meest performante ecosysteem voor ondernemen en innoveren te maken.
  • Sessie 3 vindt plaats in de voormiddag van 11 december, in Gent. We focussen dan op de modaliteiten en de praktische zaken: wat zijn jullie verwachtingen omtrent selectiecriteria, juridische aspecten, impactmeting, rapportering, datamanagement enz.?

Voor elk van de sessies voorzien we een lunch en een aansluitend netwerkmoment. Meer praktische informatie (routebeschrijving enz.) krijg je enkele dagen voor elke sessie.

Voor wie?

In de eerste plaats mikken we op organisaties die op de een of andere manier bezig zijn met de ondersteuning of bevordering van ondernemerschap en/of innovatie. Zij kunnen tijdens de sessies hun interesse laten rijpen om eventueel in een later stadium in te dienen op een nieuwe, meerjarige overheidsopdracht. Andere belanghebbenden zijn uiteraard ook welkom.

Organisaties mogen met meerdere personen aanwezig zijn. Spoor eventueel collega’s aan om ook deel te nemen aan één of meerdere sessies.

Vragen?

Voor vragen kan je terecht op netwerk@vlaio.be

Dit initiatief draagt bij aan de realisatie van het VLAIO Netwerk, waarin het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) al zijn partnerorganisaties wil samenbrengen in een hecht netwerk. Op die manier creëren we samen een omgeving waarin Vlaamse bedrijven optimaal ondersteund en begeleid worden.

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
VLAIO Netwerk
Thema's

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent) Koningin Maria Hendrikaplein 70 9000 Gent