Netwerkevent over werkbaar werk

Op 13 juni organiseert de VUB een netwerkevent over werkbaar werk. Vier arbeidssociologen stellen er kort hun meest recente onderzoeksresultaten voor, waarna je kunt deelnemen aan een van de rondetafelgesprekken. Hiervoor nodigen ze bedrijven, organisaties, onderzoekers, werknemers en zelfstandigen uit om kennis en ervaringen uit te wisselen over een van de volgende onderwerpen:

Dit event is afgelopen

  Working 9 to 5? Verkorte werkweek

  Franne Mullens onderzoekt de voor- en nadelen van een verkorte werkweek. In het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada en Ierland experimenteerden bedrijven al op grotere schaal met de vierdagenwerkweek. Voor haar onderzoek is Franne Mullens op zoek naar bedrijven, beleidsmensen, vakbonden… voor een open gesprek. Wat zou jou als werkgever kunnen overhalen, of wat houdt je tegen om met een verkorte werkweek te beginnen?

  Compassievolle werkplekken

  Deborah De Moortel doet onderzoek naar hoe een werkplek compassievol kan zijn voor haar werknemers. Hoe verlicht een werkplek het lijden van een werknemer en welke factoren spelen hierin een rol? Voor haar onderzoek is Deborah op zoek naar (1) werknemers of werkgevers die best practices willen delen, (2) bedrijven die bereid zijn deel te nemen aan een casestudie of (3) die willen meewerken aan een pilootproject.

  Zelfstandigen en mentaal welzijn

  Jessie Gevaert doet onderzoek naar de arbeidskwaliteit en het welzijn van zelfstandigen. Voor de netwerkingsessie zoekt Jessie Gevaert zelfstandigen en beleidsmakers om mee na te denken over de volgende vragen: (1) Wat zijn de good and bad practices van zelfstandig ondernemerschap vanuit een welzijnsperspectief? (2) Welke kennis is nodig om o.a. het mentaal welzijn en werkomstandigheden van zelfstandigen aan te pakken? Over welke thema’s bestaan nog veel vragen? En (3) Is er vraag naar tools en interventies voor het verbeteren van mentaal welzijn bij zelfstandigen, en hoe kunnen we deze implementeren?

  Hybride werkvormen

  Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn hybride werkvormen een belangrijke plaats gaan innemen in het leven van veel bedrijven en (groepen van) werknemers. Karen Van Aerden onderzoekt welke voor- en nadelen hybride werkvormen hebben op de werk- en thuissituatie, en welke risico’s eraan verbonden zijn. Voor het netwerkevent van 13 juni zoekt Karen (1) bedrijven of organisaties die hun ervaringen rond hybride werk willen delen en (2) personen of organisaties die wetenschappelijk expertise onderzoek hebben verricht naar dit thema.

   Deelnameprijs
   Deelname is gratis maar de plaatsen zijn beperkt!
   Organisator
   VUB

   Dit event is afgelopen

   Locatie

   Adres

   U-Residence Boulevard General Jacques 271 1050 Elsene