Mastercourse 'Data Innovation beyond the Hype' - module 'The power of data visualisation'

Doe meer en innoveer met uw beschikbare data! De mastercourse-cyclus licht de verschillende facetten van data-innovatie toe in een aantal modules: hierin komen zowel de data-science workflow algemeen aan bod, als specifieke thema's met een focus op industriële toepassingen van data science en artificiële intelligentie. In deze module bekijken we de methoden voor datavisualisatie en welke meest efficiënt  kunnen worden toegepast in verschillende fasen van een data-gedreven project. 

Dit event is afgelopen

The power of data visualisation

Datavisualisatie kan worden toegepast in verschillende fasen van een data-gedreven project. Het ondersteunt dataverkenning om eerste inzichten uit de data te halen, en maakt het mogelijk om deze inzichten aan gebruikers voor te stellen. De meest efficiënte methode voor datavisualisatie kiezen is echter niet vanzelfsprekend. Deze module wil een overzicht geven van de bestaande methodes voor datavisualisatie en de manier waarop ze zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet om belangrijke data-eigenschappen in de kijker te zetten, trends te benadrukken, verborgen patronen aan het licht te brengen, enz.

De voertaal van deze module is Engels.

Data Innovation beyond the Hype

De online mastercourse 'Data Innovation beyond the Hype' van het Sirris Data and AI Competence Lab (EluciDATA Lab) biedt met zijn pragmatische en industriegerichte trainingsessies en webinars een antwoord op de nood van bedrijven om hun producten, diensten of technologie te innoveren op basis van het gebruik van data. Zo wordt het voor deze bedrijven bijvoorbeeld mogelijk nieuwe inzichten te verwerven uit experimentele data, producten en klanten te profileren, productieprocessen te optimaliseren, falen van machines te voorspellen en datagerichte start-ups op te richten. 

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 575
Organisator
Sirris
Thema's

Dit event is afgelopen