Masterclass - Omgaan met complexiteit bij opstart van jouw circulaire projecten

Je kan je als bedrijf vinden in circulaire doelstellingen, maar ziet ook de complexiteit en mogelijk nieuwe afhankelijkheden die hiermee gepaard gaan? In deze masterclass leer he hoe he met die complexiteit kan omgaan en ze zelf benutten. We reiken methodes en tools aan om de oorzaken van de complexiteiten te identificeren, de waardevolste partnerschappen te vinden en er waarde uit te halen.

Dit event is afgelopen

Tijdens deze masterclass nemen we de maakbedrijven met eigen productontwerp, productie en verkoop als uitgangspunt. We gebruiken dit uitgangspunt om aan te tonen hoe u de complexiteit vanuit verschillende perspectieven kan benaderen: vanuit productportfolio en productontwerp, vanuit de operationele processen, vanuit de waardeketen en het stakeholderperspectief. Elk van deze zienswijzen heeft zijn merites. Om de waarde te ontdekken die uw bedrijf met circulaire projecten kan ontsluiten, helpt elk van deze perspectieven.      

Omdat we allemaal beperkt zijn in budget en middelen, is het uitermate belangrijk deze zo gericht mogelijk in te zetten. Anderzijds willen we zo snel mogelijk tot concrete acties overgaan en niet blijven steken in concepten of te theoretische strategieën. Daarom focussen we in de masterclass op methodes die u snel in de circulaire praktijk kan brengen en die de risico’s verbonden aan innovatie en vernieuwing stap voor stap reduceren.  

Programma

09:00 - 10:25: Deel 1 - Waarom circulaire waardecreatie complex is en basisaanpak in complexe omgevingen
10:25 - 10:45: Pauze
10:45 - 12:15: Deel 2 - De actoren en dimensies van circulariteit, en hoe ze aan elkaar hangen
12:15 - 13:15: Lunchpauze
13:15 - 14:45: Deel 3 - De waardeketen in beeld brengen en de kansen uit de complexiteit detecteren
14:45 - 15:05: Pauze
15:05 - 16:30: Deel 4 - Vaardigheden en hulpmiddelen om snel te leren bij het opzetten en uitbouwen van complexe circulaire projecten

Klik hier voor meer info.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
369 euro
Organisator
Sirris

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Sirris Gaston Geenslaan 8 3001 Heverlee