Masterclass 'Familiedynamieken voor Adviseurs'

Vanuit de financiële wereld is er meer en meer aandacht voor de eigenheid van bedrijfsfamilies. Deze opleiding wil ingaan op de aspecten waar een adviseur voor bedrijfsfamilies mee te maken krijgt, die niet draaien rond juridische en financiële factoren.

Na het volgen van deze opleiding kan je als financieel en juridisch adviseur gevoeligheden beter detecteren, benoemen, families informeren over de mogelijke opties en op het juiste moment doorverwijzen. Naast het aanbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en tools, reflecteer je samen met de andere deelnemers over de kwaliteiten die nodig zijn om je rol als adviseur voor de bedrijfsfamilie op een betrokken en verbindende wijze te vervullen. De opleiding zal helpen om de opgedane inzichten direct toe te passen in de praktijk.

Praktisch

Date
Tijdstip
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
13.00 - 21.00 uur
Locatie

Het Busselhof Kermstraat 158 3512 Stevoort - Hasselt

Voor wie?

 • Financiële, Juridische en Fiscale Adviseurs die hun impact op bedrijfsfamilies die ze adviseren willen verdiepen: private bankers, advocaten, estate planners, notarissen, accountants, juristen en CFO's van familiebedrijven.
   
 • Om het uitwisselen van ervaringen zoveel mogelijk te ondersteunen en individuele feedback te kunnen geven, werken we in een kleine groep van maximaal 16 deelnemers.

Programma

Doorheen de volledige opleiding is er aandacht voor een balans tussen theoretische kaders, praktische tools, oefeningen en eigen casuïstiek. Na de eerste drie lesdagen krijg je een reflectieopdracht mee naar huis. De laatste dag is voorbehouden voor diepgaande besprekingen van individuele cases in kleine groepen (met de nodige vertrouwelijkheid).

Dag 1 | 27 april 2023
Kennismaking, Algemeen Kader Familiebedrijven en Familiale Governance, Familiedynamieken en Emoties binnen Bedrijfsfamilies door Martin Euwema & Anneleen Michiels.

Dag 2 | 4 mei 2023
Emoties en Familiedynamieken door Frank Lambrechts & Anneleen Michiels.

Dag 3 | 11 mei 2023
Verbindings- en Oplossingsgerichte Communicatie en Samenwerking tussen Adviseur en Bedrijfsfamilie door Diane Arijs & Anneleen Michiels.

Dag 4 | 8 juni 2023
Terugkoppeling op opdracht (reflectieverslag over concreet voorbeeld met klanteninteractie), korte presentaties in kleine groepen over concreet wezenlijk verschil in omgaan met klanten en uitdagingen, oefeningen door Anneleen Michiels, Frank Lambrechts, Diane Arijs en Martin Euwema.

Sprekers

Alle docenten in deze Masterclass zijn niet alleen bedreven onderzoekers en lesgevers, maar hebben ook ruime ervaring met het werken met bedrijfsfamilies en hun adviseurs. Voor deze Masterclass bundelen zij hun krachten en bieden een combinatie van state-of-the art kennis en een vermogen om de deelnemers uit te dagen, te laten reflecteren, en het faciliteren van de dialoog.

Prof. dr. Anneleen Michiels, Academisch Verantwoordelijke

Anneleen Michiels is hoofddocent aan het Research Center for Entrepreneurship and Family firms van de Universiteit Hasselt. Zij is voormalig Chair van de Family Business Research Group van de European Academy of Management, en was verbonden als gastprofessor aan verschillende universiteiten in de USA en Australië. Anneleen werkt nauw samen met financiële adviseurs van bedrijfsfamilies om hen te ondersteunen in hun dienstverlening en om haar onderzoek vorm te geven. Zij treedt eveneens regelmatig op als spreker en facilitator op internationale conferenties en bij individuele organisaties. Haar werk rond verloning, dividendbeleid, financieringsbeslissingen, professionalisering en governance binnen familiale ondernemingen werd gepubliceerd in diverse internationale academische en praktijkgerichte tijdschriften en kreeg aandacht in internationale blogs en podcasts.

Prof. dr. Martin C. Euwema

Martin Euwema is gewoon hoogleraar Organisatiepsychologie aan KU Leuven, voorzitter van de onderzoeksgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie en Opleidingskunde en co-director van het Leuven Centre for Business Families. Martin werkt rond leiderschap, conflicthantering, verandering en groepsdynamica, zowel in de top van organisaties als binnen ondernemende families. Hij werkt tevens als of- council met Deloitte Legal rond familiale ondernemingen en ondernemende families en begeleidt deze bij transities en conflicten. Martin heeft vele jaren ervaring als consultant, coach en mediator, is (co)auteur van meer dan 200 artikelen en boeken en treedt regelmatig op als gastspreker. Martin woont in Leuven en Utrecht.

Prof. dr. Diane Arijs

Diane Arijs is docent aan KU Leuven, Work and Organization Studies, focust zich in haar wetenschappelijk onderzoek op employer branding en mentaal welzijn in familiebedrijven. Haar onderzoek werd gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften waaronder Journal of Family Business Strategy, Frontiers in Psychology, International Journal of Environmental Research and Public Health. Zij houdt ervan om in haar wetenschappelijk onderzoek de disciplines positieve psychologie, organisatiegedrag en management te combineren. Haar passie is om deze wetenschappelijke verworven inzichten te vertalen naar de praktijk en om bedrijfsfamilies hiermee te ondersteunen in hun uitdagingen op vlak van communicatie en samenwerking. Zij is een ervaren verbindend-oplossingsgericht, krachtgericht en systemisch coach.

Prof. dr. Frank Lambrechts

Frank Lambrechts is professor Change Management & Family Business aan het Research Center for Entrepreneurship and Family Firms (RCEF), Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, Universiteit Hasselt. Als doctor in de organisatiepsychologie en de bedrijfseconomie focust hij op de relationele processen die maken dat individuen, groepen en organisaties floreren, met bijzondere aandacht voor familiebedrijven en ondernemende families. Frank heeft een bewezen expertise in het faciliteren van veranderings- en leerprocessen in diverse organisaties, MBA, en executive programs. Hij is co-auteur van praktijkgerichte family business boeken over o.a. het lerende familiebedrijf, governance, en de relatie tussen eigenaar en niet- familiale CEO. Zijn werk is gepubliceerd internationale academische tijdschriften en hij is Associate Editor van het Journal of Family Business Strategy.

Voorbereiding

 • Voor de start van de opleiding krijg je literatuur (handboek en syllabus met relevante wetenschappelijke en praktijkgerichte artikels) toegestuurd die vooraf doorgenomen moet worden. Zo kan er tijdens de live sessie meteen de nodige diepgang worden bereikt.
 • Korte voorbereidingsopdracht die voor de start van de eerste dag ingediend moet worden.

4 sessies, aangevuld met individuele zelfstudie-opdrachten:

 • Donderdag 27 april 2023 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 4 mei 2023 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 11 mei 2023 van 09.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 8 juni 2023 van 13.00 tot 21.00 uur

Locatie

 • Het Busselhof
 • Studieruimte in eigentijdse vierkantshoeve midden in de natuur
 • Vlotte bereikbaarheid in de rand van Hasselt
 • Op 20min. fietsen van UHasselt Campus Hasselt en Campus Diepenbeek
Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 3.195 excl btw
Organisator
UHasselt
Thema's Week van de Bedrijfsoverdracht

Praktisch

Date
Tijdstip
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
13.00 - 21.00 uur
Locatie

Het Busselhof Kermstraat 158 3512 Stevoort - Hasselt

Locatie

Adres

Het Busselhof Kermstraat 158 3512 Stevoort - Hasselt