Marktconsultatie: waterdata

Voor het PIO-traject “Waterdata” nodigen we, samen met drinkwaterbedrijven De Watergroep, Farys, Pidpa en Addestino, ondernemingen en organisaties uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Hierin gaan we op zoek naar een schaalbare oplossing voor een waterverbruiksprognosemodel op korte termijn gebaseerd op de watermeterdata van huishoudens met een digitale watermeter en andere databronnen, zoals meteorologie en bevolkingscijfers.

Praktisch

Date
Tijdstip
09.00 - 13.00 uur
Locatie

Herman Teirlinck Havenlaan 88 1000 Brussel

Context project

Problematiek

België, en nog in grotere mate Vlaanderen, krijgt te maken met periodes van droogte. Ons land staat op plaats 23 van 164 landen in de categorie 'hoge waterschaarste'. Er starten dan ook veel nieuwe initiatieven op om spaarzaam om te springen met water, zoals de Blue Deal. Hierbij is een afstemming van vraag en aanbod een vaak terugkerend onderwerp. Een waterverbruiksprognosemodel om de drinkwatervraag nauwkeurig en op korte termijn (7 dagen) te voorspellen, kan alle belanghebbenden in de Vlaamse watersector ondersteunen.

Een digitale watermeter als oplossing?

Er bestaan al veel prognosemodellen, maar deze werken niet met data die voldoende nauwkeurig of kwalitatief in tijd en ruimte zijn (vb. op basis van geaggregeerde data per gemeente). Bijgevolg is de inzetbaarheid van deze modellen voor operationele acties op korte termijn beperkt en onvoldoende. De uitrol van de digitale watermeter bij residentiële watergebruikers kan hier als keerpunt dienen om over data te beschikken die meer gedetailleerd zijn in tijd en ruimte. Drinkwaterbedrijven De Watergroep, Farys en Pidpa onderzoeken in samenwerking met Digitaal Vlaanderen en Water-link hoe de gegevens van de digitale watermeter kunnen gedeeld worden op een GDPR-conforme manier en volgens een OSLO-standaard op de Vlaamse Smart Data Space. De resultaten van het voorspellend model moeten ook in deze omgeving terechtkomen.

Doel

Dit project fungeert als testcase om na te gaan hoe efficiënt het delen van data in de Vlaamse Smart Data Space verloopt, en welke informatie uit toepassingen in de Vlaamse Smart Data Space kan terugvloeien naar de dataleveranciers. Kortom: is het delen van data louter een kostenpost, of kan het een win-win vormen voor alle stakeholders in de Vlaamse Smart Data Space, waaronder de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid? Een vlotte communicatie over de verwachte watervraag en de sturende factoren kan beleidsmakers ondersteunen, en kan gebruikt worden in de communicatie met derden.

Marktconsultatie

Doel

Tijdens de marktconsultatie willen we de behoeften van de belanghebbenden zoals drinkwaterbedrijven, overheden en lokale besturen matchen met (deel-)oplossingen beschikbaar op de markt. Het is de bedoeling om te achterhalen in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken en na te gaan hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) en schaalbaar deze oplossingen zijn.

Aanpak

Er wordt geen voorbereiding in de vorm van presentaties of pitches verwacht van de deelnemende bedrijven en organisaties. Ze kunnen wel een projectbriefing doornemen die de belangrijkste randvoorwaarden op dit voorspellend model toelicht.

Voor een vlotte discussie en een goed resultaat raden we aan om jouw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise, zoals R&D of engineering, in plaats van een sales- of PR-medewerker. Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische risico’s en oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

Resultaat

De uitkomst van de marktconsultatie moet de drie drinkwaterbedrijven in staat stellen om een of meerdere geschikte (innovatieve) oplossingen te laten ontwikkelen en/of aan te kopen via een overheidsopdracht. 

De resultaten van de marktconsultatie zullen nadien publiek beschikbaar gesteld worden via de projectpagina “Waterdata”.

Waar en wanneer?

De marktconsultatie zal fysiek plaatsvinden in het Herman Teirlinckgebouw (Havenlaan 88, 1000 Brussel) op 19 juni van 9 uur tot 13 uur. 

Inschrijven

Deelname is uiteraard gratis, maar inschrijven via het inschrijvingsformulier is verplicht. Een paar dagen voor de marktconsultatie zal jij verdere informatie, zoals de vergaderzaal en de agenda, toegestuurd krijgen.

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
De Watergroep, Farys en Pidpa i.s.m. PIO en Addestino
Thema's

Praktisch

Date
Tijdstip
09.00 - 13.00 uur
Locatie

Herman Teirlinck Havenlaan 88 1000 Brussel

Locatie

Adres

Herman Teirlinck Havenlaan 88 1000 Brussel