Lerend Netwerk CSR Connect

Heb je al gehoord van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Al eens gehoord over Industrie 4.0, maar de link met CSRD is voor u onbekend? Dan is dit lerend netwerk precies wat je nodig hebt!

Praktisch

Date
Tijdstip
12.30 - 16.30 uur
12.30 - 16.30 uur
12.30 - 16.30 uur
12.30 - 16.30 uur
12.30 - 16.30 uur
Locatie

Qubiz Steenweg Deinze 154 9810 Nazareth

Doe mee met het Lerend Netwerk van Agoria over duurzaamheidsrapportage, en gebruik I4.0 technologie om je duurzaamheidsimpact te vergroten !

Heb je al gehoord van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Al eens gehoord over Industrie 4.0, maar de link met CSRD is voor u onbekend ? Dan is dit lerend netwerk precies wat je nodig hebt!

Duurzaamheidsrapportage wordt steeds belangrijker in de komende jaren. Wereldwijd groeit de aandacht voor sociale kwesties: klimaatverandering, sociale ongelijkheid, inclusie,... Bedrijven kunnen er niet meer omheen. Steeds meer bedrijven integreren duurzaamheid in hun bedrijfsmodel waarbij ze niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de samenleving, maar ook toegevoegde waarde creëren. Industrie 4.0 technologie integreren in CSR strategieën biedt potentieel om de duurzaamheidsimpact te vergroten.

Stel jezelf de vraag: Wat betekent duurzaamheid voor mijn bedrijf? Hoe wil je met duurzaamheid aan de slag? Via het lerend netwerk CSR Connect wil Agoria startende bedrijven begeleiden bij het opstellen van een duurzaamheidsstrategie. Tijdens het traject wisselen deelnemende bedrijven kennis uit en vinden ze oplossingen voor gedeelde uitdagingen. Dit alles wordt ondersteund door Heidi Van Waes van Agoria en An Saveyn, die haar sporen heeft verdiend zowel in de academische wereld, als in de bedrijfswereld als duurzaamheidsverantwoordelijke.

Het traject omvat 5 Nederlandstalige workshops op woensdagnamiddag (12u30-16u30) waarbij alle noodzakelijke stappen, van visie tot rapportage, worden doorlopen. Je dient aan alle 5 workshops deel te nemen om volledig voorbereid te zijn. Je kan niet afzonderlijk inschrijven voor de sessies.  Daarnaast krijg je huiswerk mee zodat je tussen de workshops ook stappen kunt zetten richting jouw duurzaamheidsrapportage. Wees dus bereid om er volledig voor te gaan!

Workshops

Workshop 1 - CSR in vogelvlucht (woensdag 15 mei 2024 - 12u30-16u30)

Context en toelichting over de nieuwe CSRD regelgeving
Wat ging er aan deze nieuwe regelgeving vooraf en wat is de relatie met andere wetgevende initiatieven? 

Programma

 • Warming up: Wat is sustainability en ESG?
 • Een overzicht van de belangrijkste milestones in duurzaamheid 
 • Duurzaamheidsrapportering: van GRI tot CSRD & ESRS
 • Deepdive ESRS: ESRS 2 + ESRS topical standards
 • Link met de EU taxonomy
 • Link met de CS3D

Workshop 2 - Strategisch aan de slag (woensdag 19 juni 2024 - 12u30-16u30)

Dubbele materialiteit en stakeholders engagement
Een cruciale stap richting duurzaamheidsrapportering is het realiseren van een materialiteitsoefening. Samen met jouw stakeholders worden de belangrijke thema’s bepaald waarover je in de toekomst zal moeten rapporteren. 

Programma

 • Dubbele materialiteit: wat, waarom en hoe?
 • Van materialiteit tot strategie

Workshop 3 - Ambities bespreken (woensdag 18 september 2024 - 12u30-16u30)

Definiëren van ambitie en organisatorische structuur voor een succesvolle implementatie
Zodra je weet over welke topics je moet rapporteren, dien je niet enkel te bepalen waar je vandaag staat maar ook waar je naartoe wil. Wat wil je bereiken en hoe ambitieus wil je hierin zijn? Het bepalen van het ambitieniveau en zorgen voor een succesvolle implementatie, leer je in deze sessie.

Programma

 • Afstemmen van ambities
 • ESG governance
 • Intern engagement

Workshop 4 - Vertaling naar KPI’s, doelstellingen & actieplannen (woensdag 16 oktober 2024 - 12u30-16u30)

Ontwikkeling van beleid, KPI’s, doelen & actieplannen
Het is één ding om een duidelijk doel voor ogen te hebben en je organisatie erop voor te bereiden. De volgende stap is om dit doel concreet te maken, zodat het bedrijf er actief mee aan de slag kan en geleidelijk aan de voortgang kan meten. Dit is de focus van deze workshopsessie. 

Programma

 • Vaststellen van beleid
 • Bepalen van maatstaven en doelen
 • Opstellen van actieplannen

Workshop 5 - Dataverzameling & rapportering (woensdag 13 november 2024 - 12u30-16u30)

Organisatie van de dataverzameling & realisatie van de rapportering
Aangezien rapportage een jaarlijks terugkerende activiteit is, is het essentieel om je gegevens zo efficiënt mogelijk te verzamelen en het proces te automatiseren. I4.0 technologieën komen hiervoor goed van pas. In deze sessie ontvang je hierover praktische tips.

Programma

 • Dataverzameling en kwaliteitscontrole
 • Dashboard & analyse
 • Structuur van een rapport
 • Digitalisering
 • Voorbereiding voor de audit

Praktische informatie

 • Alle sessies vinden plaats op woensdagnamiddag van 12u30 tot 16u30 bij Qubiz - Steenweg Deinze 154 - 9810 Nazareth
 • Om 12u30 bieden we de deelnemers graag een broodjeslunch aan. De sessie start om 13u30.
 • Van de deelnemers wordt vóór elke sessie enige voorbereiding verwacht, opdat de sessie zo praktisch en optimaal mogelijk kan ingevuld worden. Bijstand tussen de verschillende workshops wordt verleend om inhoudelijke vragen te beantwoorden. 
 • Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

Deelnameprijs

 • De volledige kosten voor deelname aan het lerend netwerk bedragen € 2.579.
 • De eigen bijdrage van het bedrijf bedraagt € 800 dankzij de tussenkomst van VLAIO.
 • Binnen deze bijdrage kunnen 2 personen van hetzelfde bedrijf deelnemen.
 • Het lerend netwerk wordt georganiseerd binnen het industrie partnerschap.
 • Dit initiatief komt niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

Contactpersoon

Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij: Heidi Van Waes - Expert Sustainability & Environment : heidi.vanwaes@agoria.be of +32 478 32 32 01

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria vzw.

Deelnameprijs
2579 euro
Organisator
Agoria

Praktisch

Date
Tijdstip
12.30 - 16.30 uur
12.30 - 16.30 uur
12.30 - 16.30 uur
12.30 - 16.30 uur
12.30 - 16.30 uur
Locatie

Qubiz Steenweg Deinze 154 9810 Nazareth

Locatie

Adres

Qubiz Steenweg Deinze 154 9810 Nazareth