Lab: Verkrijg inzicht in jouw geïntegreerd duurzaamheids(jaar)verslag

Nu de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht wordt, zijn heel wat ondernemingen verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. Hoewel bedrijven al langer bekend zijn met de opmaak van financiële rapporten en hiervoor jaarlijks de bedrijfsrevisor over de vloer krijgen, zorgt het integreren van niet-financiële data mogelijks voor wat kopzorgen. Nu moeten heel wat kwalitatieve datapunten bevattelijk in het verslag gebracht worden. Verkrijg via deze opleiding inzicht in de opmaak van een geïntegreerd duurzaamheids(jaar)verslag.

Dit event is afgelopen

Programma

Deze opleiding heeft als doelstelling om jou klaar te stomen voor de opmaak van het geïntegreerd jaarrapport met de vereiste duurzaamheidsinformatie. In de opleiding maken we gebruik van een case study van een fictief bedrijf. 

Module 1: Inleiding (voormiddag dag 1) 

Het eerste deel van de opleiding omvat:

  • Een korte recap naar de betreffende wetgeving (timing, scope, welke andere wetgeving is hieraan gelinkt etc.)
  • De algemene rapportagestandaarden die voor elk bedrijf van toepassing zijn (ESRS 1 en 2), worden hierbij belicht
  • Het stappenplan voor de opmaak van een duurzaamheidsverslag en het traject waarin zich dit bevindt
  • Verder zal er worden ingegaan op de vorm van de audit van het duurzaamheidsverslag onder de CSRD (limited versus reasonable assurance)

Module 2: Case study fictief bedrijf (namiddag dag 1) 

Aan de hand van een fictief bedrijf maken we een (basis) materialiteitsanalyse op om vervolgens de relevante datapunten uit de European Sustainability Reporting Standard (ESRS) te benoemen. Per ESG werken we één standaard uit:

  • 1 relevant onderwerp binnen de milieustandaarden (E)
  • 1 binnen de sociale (S)
  • En tot slot de rapportagestandaard binnen governance (G)

Module 3: Eigenlijke rapportage en operationalisering binnen het eigen bedrijf (voormiddag dag 2) 

De case study wordt verder uitgewerkt. Om de opgedane informatie uit de materialiteitsanalyse verder te concretiseren worden de 3 uitgewerkte standaarden verder verfijnd, dat wil zeggen:

  • Policies hierrond opmaken
  • Metrics en targets bepalen
  • Actieplannen opstellen

Spreker

De opleiding wordt inhoudelijk vormgegeven door het Research Centre for Sustainable Organizations, een interdisciplinaire afdeling binnen de HoGent.

Doelgroep

In de eerste plaats mikt deze opleiding op bedrijven die rechtsreeks onder de CSRD-richtlijn vallen. Bedrijven die vrijwillig willen rapporteren en die de vormvereisten van de rapportagestandaarden (ESRS) hiervoor willen volgen, zijn uiteraard ook welkom. 

We rekenen hierbij op de aanwezigheid van de duurzaamheidsverantwoordelijke die het duurzaamheidsbeleid in de organisatie uitwerk. Financiële adviseurs zijn hierin dus niet de primaire doelgroep. Aangezien het om een verdiepende opleiding gaat, is een eerste voorkennis over de richtlijn en de standaarden vereist.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 550, excl. btw
Organisator
Voka

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Voka Brugge Kapellestraat 138 8020 Oostkamp