Lab: Financieel management voor niet-financiëlen

De huidige coronacrisis toonde nog maar eens hoe belangrijk het is om als ondernemer of manager de financiële cijfers van uw onderneming in de vingers te hebben. Deze opleiding, bestaande uit twee delen, helpt u uw cijfers te analyseren en begrijpen en op basis hiervan de juiste beslissingen te maken over nieuwe businesscases.

Dit event is afgelopen

DEEL 1: Financiën voor niet-financiëlen

Cash is king! Zeker voor ondernemers in tijden van corona. Maar hoe haalt u meer cash uit uw business? Waar zitten de financiële sterktes en uitdagingen van uw bedrijf? Welke financiële indicatoren zijn in tijden van crisis belangrijk en hoe kan ik ze berekenen?

Crisis of niet, elke ondernemer zou de financiële indicatoren van zijn bedrijf in de vingers moeten hebben. Want ze zijn essentieel voor het nemen van beslissingen. Daarover gaat de training Finance is fun!

Trainer Vera Smets start vanaf nul en gaat samen met u door de boeiende wereld van financiële bedrijfsinformatie. In de training wordt gewerkt met de BOEB of Balans Op 1 Blad. Elke deelnemer kan op voorhand een BOEB-rapport opvragen.

Wat?

Dit eerste deel omvat 3 webinars van 3 uur (met 10 minuten pauze) waarin we de balans, de resultatenrekening en de cashflow doorgronden. De training is interactief en met veel oefeningen. Daarom werken we met kleine groepen van maximaal 10 deelnemers.

Inhoud

 • Webinar 1 – dinsdag 11 januari 2022 (van 9.30 tot 12.30 uur):
  • Balans:
   • Actief: vast en vlottend
   • Passief: eigen vermogen en schulden
  • Verschil tussen cash en winst:
   • Winst hebben en toch cashproblemen? Het kan. Wat doet u eraan?
  • Waar moet u op letten om cashproblemen te vermijden?
  • Wanneer is een balans gezond?
  • Voorbeelden van balansen.
 • Webinar 2 – vrijdag 14 januari 2022 (van 9.30 tot 12.30 uur):
  • We maken een oefening waarin we een balans vanaf nul opbouwen:
   • De deelnemers krijgen geld van aandeelhouders, gaan lenen, aankopen, verkopen, personeel betalen,…
   • Op het einde van het boekjaar doen we de jaarafsluiting.
  • Resultatenrekening:
   • Brutomarge
   • EBITDA
   • EBIT
   • Afschrijvingen
  • Hoe de winstmarge verbeteren?
  • Verschillende cases.
 • Webinar 3 – vrijdag 21 januari 2022 (van 9.30 tot 12.30 uur):
  • Cashflow:
   • Working capital
   • Verschillende soorten cashflow
   • Cashflow als terugbetalingscapaciteit:
  • Hoe berekent u hoeveel u kan lenen?
  • Verschillende cases
  • Manage uw kosten!
  • aVaste en variabele kosten
  • Directe en indirecte kosten
  • BOEB = Balans Op 1 Blad:
   • Hoe een BOEB-rapport lezen?
  • Oefeningen

Documentatie

Syllabus met kopies van de slides, extra notities, oefeningen en cases.
Boek - Finance is fun!
Overzichtskaart met de belangrijkste financiële indicatoren (handig voor in meetings).
De documentatie wordt geleverd vooraleer het webinar start.

DEEL 2: Businesscases - Hoe nieuwe ideeën financieel beoordelen?

U zit in het bedrijfsleven en u wil nieuwe ideeën of projecten niet meer enkel vanuit de buik beoordelen. Zeker in deze tijden van crisis wil u de financiële kant van nieuwe projecten goed in kaart brengen. Dit komt neer op het maken van een businesscase.

Wat?

Projecten kunnen groot of klein zijn. Een nieuwe medewerker aannemen is een project, een bedrijf overnemen is ook een project. Trainer Vera Smets toont u een 7-stappenplan om een businesscase te maken. Zo heeft u een leidraad om nieuwe projecten op een eenvoudige manier financieel te analyseren.

In 2 webinars van 3 uur (met 10 minuten pauze) leert u het 7-stappenplan begrijpen en toepassen.

De training is interactief en met veel oefeningen. Daarom werken we met kleine groepen van maximaal 10 deelnemers.

Inhoud

 • Webinar 1 – dinsdag 15 februari 2022 (van 9.30 tot 12.30 uur):
  • Wat is een project?
  • Relevante cashflows van een project:
   • Hoe bepalen?
   • Valkuilen
  • Oefening:
   • We maken samen een businesscase van een fictief project
  • Discounted cashflows:
   • Wat?
   • Hoe berekent u discounted cashflows?
 • Webinar 2 – vrijdag 18 februari 2022 (van 9.30 tot 12.30 uur):
  • Hoe beoordeelt u een project?
  • We bekijken 3 methodes:
   • Pay back
   • NPV (Net Present Value)
   • IRR (Internal Rate of Return)
  • We berekenen de Pay Back, NPV en IRR van het fictieve project uit sessie 1.
  • We nemen Excel erbij en bekijken de formules
  • Overlopen 7-stappenplan:
   • Financiële stappen
   • Niet-financiële stappen
  • We passen het 7-stappenplan toe op het fictieve project.

Inschrijven voor deze opleiding kan via deze link. Voor meer info kunt u contact opnemen met Matthias Derycke.

Documentatie

Syllabus met kopies van de slides, extra notities, oefeningen en cases.
Overzichtskaart met een overzicht van de 7 stappen (handig voor in meetings).
De documentatie wordt geleverd vooraleer het webinar start.

Spreker

Vera Smets - Fincover

Testimonial

Caroline Vermeulen (Expert groene warmte en warmtenetten – Vlaams Energieagentschap):

“In de online-cursus "Financiën voor niet-financiëlen" word je door Vera in de financiële wereld gezogen. Vera voelt heel goed aan welk tempo ze moet aanhouden en op een interactieve manier worden we uitgedaagd om bedrijfsfinanciering te snappen.

Op voorhand kreeg ik de gedrukte cursus en het boek, zodat ik éénmaal online voor mijn computer niet moest nadenken over hoe optimaal noteren. Vera heeft alles voorzien zodat je je 100% op de inhoud kan concentreren. Ik heb tot nu toe nog geen enkele webinar, vergadering of training online gevolgd waarbij de lesgever zo het online lesgeven beheerst. De digitale mogelijkheden werden vlekkeloos toegepast en zorgden ervoor dat afdwalen geen optie is.

Vanaf nu praat ik met gemak mee over balansen, bedrijfswinst en ja zelfs EBITDA. Ik heb handige online tools leren kennen voor financiële analyses (én voor efficiënt online vergaderen). En vanaf nu kan ik enkel nog minzaam glimlachen als iemand het over het wonderbedrijf Tesla heeft.”

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
550 euro (excl. btw)
Organisator
Voka

Dit event is afgelopen