Lab Carbon Footprint

Europese regelgeving en belangrijke maatschappelijke trends zorgen voor een steeds prominentere rol van duurzaamheid bij bedrijven. Ook kmo’s komen steeds meer in het vizier van beleidsmakers en grote marktspelers binnen hun sector.

Praktisch

Date
Tijdstip
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 13.00 uur
Locatie

Voka - KvK Mechelen-Kempen (kantoor Mechelen) Rik de Saedeleerplein 2 GPS adres: Antonia Wolversstraat 1 (Parking Keerdok, 11de verdieping) 2800 Mechelen

Programma

In 4 uitgebreide sessies leer je hoe je de CO2-uitstoot kan doen dalen, je kosten beperken en aan vragen in je waardeketen tegemoet kan komen zonder het risico te lopen van greenwashing beschuldigd te worden.

Sessie 1: Carbon strategy, science-based target & Klimaatroadmap

 • De Green Deal
 • CO2 footprint
  • Scope 1
  • Scope 2
  • Scope 3
   • Waarom CO2-strategie en SBTI?
   • CO2-taksen
   • Klimaatroadmap

Sessie 2: Carbon footprint berekenen

In deze tweede sessie starten we met de theoretische opbouw voor de berekening van de verschillende emissie-scopes op basis van internationale duurzaamheidsrapporteringstools. Er is voldoende aandacht voor de grote, directe CO2-uitstoters en hoe deze zich verhouden ten opzichte van de rest van de industrie. We gaan in deze sessie ook in op concrete voorbeelden van scope 3 emissies zoals de CO2-uitstoot van bepaalde veelvoorkomende materialen.

Doel: De bedoeling is om finaal tot een tool (bv. In Excel) te komen waarmee elk bedrijf aan de slag kan om zijn CO2-uitstoot te meten en te monitoren. De voetafdruk wordt berekend volgens de erkende methodologie van de ‘Green House Gas Protocol Corporate Standard’.

Sessie 3: Mitigatie - Fuel Switch

In de sessie leren we op welk manier we de overstap kunnen maken van gasgestookte installaties naar duurzamere alternatieven voor de opwekking van warmte. We focussen hierbij op technisch haalbare en betaalbare alternatieven voor gasgestookte installaties zoals:

 • Verwarming d.m.v. warmtepompen
 • Verwarming biomassa en biobrandstoffen
 • Stoomproductie d.m.v. elektrische stoomboiler
 • Restwarmte
 • Exotherme chemische reacties 
 • Waterstof

TBD – Individuele terugkomsessie (1u)

In een individuele terugkomsessie krijg je feedback op jouw plan en de beoogde resultaten.

Jouw experten

 • Lerten Viroux, Team leader Carbon Strategy
 • Ans Grauls, Project Engineer
 • Sofie Lamens, Project Engineer
 • Alice Buytaert, Project Engineer
 • Vincent Fagard, Team leader Energy Consultancy – Technical Installations

Encon is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in duurzaamheidstrajecten. Encon biedt een breed scala aan oplossingen aan die klanten helpen bij een duurzaamheidstransitie. Dat gebeurt aan de hand van een gestructureerd traject met focus op domeinen zoals energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en duurzame gebouwen. De afgelopen 20 jaar heeft Encon samen met haar klanten in totaal een besparing van 267 miljoen euro gerealiseerd en 1 880 300 ton CO₂ bespaard.

Via dit kortlopend traject:

 • Leer je alles over de methodologie GHG protocol
 • Krijg je de handvaten voor het opstellen van een klimaatroadmap
 • Krijg je inzicht in de stappen van een geloofwaardige CO2-strategie
 • Ervaar je welke alternatieven er zijn voor gasgestookte processen en gebouwverwarming
 • Bezorgen we je een tool waarmee je aan de slag kan om de CO2-uitstoot te meten en te monitoren
 • Ervaar je welke maatregelen je kan nemen om de broeikasuitstoot te beperken (mitigatie), hoe je kan omgaan met de gevolgen van de klimaatopwarming & welke adaptatiemaatregelen mogelijk zijn
Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 550 (excl. btw)
Organisator
Voka

Praktisch

Date
Tijdstip
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 13.00 uur
Locatie

Voka - KvK Mechelen-Kempen (kantoor Mechelen) Rik de Saedeleerplein 2 GPS adres: Antonia Wolversstraat 1 (Parking Keerdok, 11de verdieping) 2800 Mechelen

Locatie

Adres

Voka - KvK Mechelen-Kempen (kantoor Mechelen) Rik de Saedeleerplein 2 GPS adres: Antonia Wolversstraat 1 (Parking Keerdok, 11de verdieping) 2800 Mechelen