Inspiratiedagen Digitale transformatie en slimme steden: versterking van digitale vaardigheden en ICT-rekrutering

In navolging van de startsessie in najaar 2023 organiseren VVSG en Diverscity 3 inspiratiedagen. Deze inspiratiedagen bieden een platform voor medewerkers van lokale besturen om kennis te delen, inzichten en inspiratie op te doen en samen te werken aan het versterken van digitale vaardigheden en het aanpakken van de uitdagingen op de arbeidsmarkt op het gebied van ICT-rekrutering. Gedurende de inspiratiedagen brengen we een boeiend programma met keynote sprekers, praktijkvoorbeelden en uitwisseling van ervaringen. We verkennen hoe lokale besturen hun digitale maturiteit kunnen vergroten, hoe ze intergemeentelijk kunnen samenwerken om de digitale transformatie te bevorderen, en welke mogelijkheden er zijn om de digitale vaardigheden van medewerkers te versterken en de uitdagingen van de arbeidsmarktkrapte aan te pakken.

Dit event is afgelopen

Inspiratiedag 1 

Wanneer: 21 mei 2024 van 9.30 uur - 16.30 uur
Waar: Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1/8, 1000 Brussel

Programma

 • Registratie en welkomstwoord
 • Keynote: "Digitale maturiteit van lokale besturen" door Prof. dr. Lieselot Danneels (UGent)
 • “Regionale digitale transformatie: Het belang van opleiding door Sofie Hatse, Projectverantwoordelijke (SHIFT)
 • “NextGen lokale besturen: Een digitale transformatie voor een efficiëntere regio” door Wim Anckaert, Business Analist (DVV Westhoek) en Karen Viaene Stafmedewerker participatie en procesbegeleiding (WVI)
 • Ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid:
  • ICT-raamovereenkomsten door Christophe Ramont, Portfoliomanager raamovereenkomsten (Facilitair Bedrijf)
  • Digital Leaders Academy, Vlaanderen Connect, Raamovereenkomsten, Lokaal Digitaal Fase 2 door Simon Vander Elst, Programmamanager Lokaal Digitaal (Digitaal Vlaanderen)
 • Uitwisseling: Opleidingen digitale transformatie - Aanbod en noden

Inspiratiedag 2 

Wanneer: 28 mei 2024 van 9.30 uur -16.30 uur
Waar: Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1/8, 1000 Brussel

Programma

 • Registratie en Welkomstwoord
 • Keynote: "Intergemeentelijk samenwerken rond de digitale transformatie" (TBC)
 • Dienstverlening en aanbod
  • Passwerk door Roeland Briers, Sales & Marketing Director (Passwerk)
  • Becode door Béatrice de Mahieu, CEO (Becode)
 • Toelichting "Lokaal werkt & Aantrekkelijk werkgeverschap" door Mike Deschamps, Stafmedewerker Personeel in de zorg (VVSG)
 • Toelichting over de mogelijkheden i.h.k.v. de vernieuwde rechtspositieregeling (onder meer de wijziging van diplomavoorwaarden en verloning) door Marijke De Lange, Stafmedewerker sociaal overleg en personeelsbeleid (VVSG)
 • Opleidingsaanbod VDAB
 • Uitwisseling: Intergemeentelijk samenwerken rond de digitale transformatie (i.s.m. WVI, IOK, DVV Westhoek, Polis en VERA)

Inspiratiedag 3

Wanneer: 21 juni 2024 van 9.30 uur -16.30 uur
Waar: Huis Madou, Bischoffsheimlaan 1/8, 1000 Brussel

Programma

 • Registratie en Welkomstwoord
 • "Regionale Digitale Transformatie: Toelichting over het project SHIFT en de ateliers" - Wat kunnen andere besturen hieruit leren? door Sofie Hatse, Projectverantwoordelijke (SHIFT)
 • "Monitoring en versterking digitale vaardigheden van VLAIO-medewerkers" door Paul van Merode, Data en Interne innovatie (VLAIO)
 • "Digitale vaardigheden en cyberveiligheid" door Charlotte De Mullier, Stafmedewerker Digitale transformatie (VVSG)
 • "E-inclusie en digihelpers" door Joke Van Dyck (VVSG) I TBC
 • Dienstverlening Studio Data door Floor Denecker
 • Masterproef "Datageletterdheid bij lokale besturen" door Niels Van Durme I TBC
 • Afsluiting en uitwisseling van ervaringen
Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
VVSG i.s.m. Diverscity en VLAIO

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

VVSG - Huis Madou Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Brussel