Infosessie: Waarom is REACH ook belangrijk voor uw onderneming?

Niet enkel welke verplichtingen, maar ook welke rechten en welke opportuniteiten brengt REACH voor u mee? In deze sessie willen wij bewustzijn creëren rond REACH. We gaan niet in op de technische details, maar we leggen u uit hoe u REACH strategisch aanpakt en hoe dit tot een commercieel voordeel kan leiden.

Dit event is afgelopen

REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) wordt nog te vaak geassocieerd met de chemische industrie. Echter niets in minder waar. 

In samenwerking met Apeiron-Team NV organiseert Voka West-Vlaanderen op dinsdag 20 april een infosessie rond REACH. Tijdens de infosessie komen twee belangrijke thema’s aan bod:

Kom ik in aanraking met de REACH-wetgeving en waarom is REACH belangrijk voor mijn onderneming?
Wat zijn mijn verplichtingen op vlak van REACH?
Na de bespreking van deze thema's is er een Q&A voorzien.
Er is geen voorkennis rond REACH vereist.

Voor meer info over de sessie of voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Leonid Guz.

Doelgroep

Zaakvoerder, product steward, aankoop-, milieu- en veiligheidsverantwoordelijke.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
Deze infosessie is gratis
Organisator
Voka

Dit event is afgelopen