Infosessie: Samen circulair!

Steeds meer klinkt de overtuiging dat ondernemingen duurzaam moeten omspringen met materialen en grondstoffen.

Dit event is afgelopen

Een crisis verscherpt vaak de richting én de snelheid van economische trends. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de belangstelling voor circulariteit groeit. In kranten en tijdschriften wordt de transitie naar een circulaire economie onafwendbaar genoemd. Onderzoek leert dat bijna zes op de tien (59,1%) bedrijfsleiders ervan uitgaan dat corona de omschakeling naar een circulaire economie een fikse duw in de rug zal geven. Voor 85,5% wordt duurzaam omgaan met grondstoffen en materialen het nieuwe normaal. 

Tijdens deze infosessie wordt niet enkel ingezoomd op de wereldwijde trend ‘circulaire economie’, maar ook op de innovatie-opportuniteiten die deze trend biedt en op de enorme kansen op vlak van kostenbesparing. Aan de hand van concrete cases wordt aangetoond dat grondstoffenschaarste niet altijd de belangrijkste drijfveer is voor circulaire innovatie en dat circulaire bedrijfsmodellen aan heel wat bedrijven enorme groeikansen bieden.

Voka West-Vlaanderen zet ondernemingen op het juiste circulaire spoor

De crisis stelt de uitdagingen van onze geglobaliseerde consumptie-economie rond grondstoffen en energie heel scherp. Daarom is dit een uitgelezen moment om de transitie naar een circulaire economie nu voor te bereiden.

Aansluitend op de uiteenzetting van Stijn Ronsse wordt het voorjaarsaanbod ‘Samen Circulair’ van Voka toegelicht. In deze opleiding worden aan bedrijven de handvaten aangereikt om hen te helpen bij de transitie naar meer circulair ondernemen.

Ook stellen wij het co-creatieproject CICOHUB voor waarbij productie-ondernemingen de kans krijgen om verschillende concepten te onderzoeken voor valorisatie van hun productie-afval.

Programma

13.00 uur: Circulair ondernemen: Waarom? Daarom! – Stijn Ronsse 
13.45 uur: Q&A 
14.00 uur: Info over de initiatieven Samen Circulair en CICOHUB
14.15 uur: Q&A 
14.30 uur: Voorzien einde

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
Voka

Dit event is afgelopen