Horizon Europa: eerste netwerkevent

***Omwille van het Corona-virus en de genomen maatregelen zal het “Horizon Europa: eerste netwerkevent” op 3 april niet doorgaan. Uitstel is echter geen afstel, het Departement EWI gaat op zoek naar nieuwe datum.***
Horizon Europe eerste netwerkevent

Dit event is afgelopen

Tijdens deze voormiddag krijg je een stand van zaken van hoe de voorbereidingen van Horizon Europa tot nu verlopen, wat het Strategisch Coördinatieproces juist inhoudt en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de programmacomité-werking en waarom dit alles ook relevant is voor jou als actor betrokken bij het Kaderprogramma voor O&I.

Vervolgens willen we je ook graag informeren over hoe het Departement EWI het belanghebbenden-proces in Vlaanderen coördineert en welke rol een PC-vertegenwoordiger en jij hierin spelen.

Kom op 3 april kennismaken met de Vlaamse programmacomité-vertegenwoordigers binnen Horizon Europa, het Europees Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie, die jouw belangen op het intra-Belgische en het Europese toneel zullen behartigen. Wees welkom!

Horizon Europa: in volle voorbereiding

Tijdens deze voormiddag krijg je een stand van zaken van hoe de voorbereidingen van Horizon Europa tot nu verlopen, wat het Strategisch Coördinatieproces juist inhoudt en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de programmacomité-werking en waarom dit alles ook relevant is voor jou als actor betrokken bij het Kaderprogramma voor O&I.

Vervolgens willen we je ook graag informeren over hoe het Departement EWI het belanghebbenden-proces in Vlaanderen coördineert en welke rol een PC-vertegenwoordiger en jij hierin spelen.

Wat betekent dit concreet in 2020?

Vooraleer Horizon Europa (HE) en de Europese programmacomités in 2021 effectief van start zullen gaan, worden er in 2020 nog enkele hordes genomen. Het eerste Strategisch Plan is momenteel in volle ontwikkeling en vormt een significant onderdeel van het Strategisch Plannings- en Coördinatieproces dat vanaf 2021 de implementatie van Horizon Europa moet faciliteren.

Dit Strategisch Plan is – zeg maar – de aanloop naar de uiteindelijke werkprogramma’s die de oproepen en thema’s zullen bevatten die voor eenieder van jullie relevant zullen zijn voor deelname aan Horizon Europa. Vanaf maart komen in aanloop naar de eigenlijke Horizon Europa-programmacomités, experten-groepen samen om enerzijds inhoudelijk bij te dragen aan het Strategisch Plan en anderzijds de voorbereidingen voor de nieuwe werkprogramma’s te treffen.

Dit lijkt ons dan ook een geschikt moment om de PC-vertegenwoordigers, de NCPs en de belanghebbenden samen te brengen.

Garandeer je betrokkenheid

Heb je interesse om langs te komen op 3 april? Schrijf je hieronder zeker in! Registreren is mogelijk tot en met 25 maart 2020.
Kan je niet komen, maar wil je toch betrokken blijven en bijdragen aan Horizon Europa en de werkprogramma’s? Scrol dan nog even verder naar onder en laat je contactgegevens achter, zodat we je ook in de toekomst weten te bereiken.

Programma, 3 april 2020

8.30 - 9.00 Onthaal
9.00 - 9.10 Inleiding
9.10 - 9.30

Horizon Europa: Europees Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie

  • Stand van zaken 
  • Programmacomité: comitologie
9.30 - 10.00

Strategisch coördinatieproces

  • Werkzaamheden “schaduw” Strategische Configuratie Horizon Europa
  • Strategisch plan (t.o.v. werkprogramma’s)
  • Missies en nieuwe vorm partnerschappen

10.00 - 10.15

Toelichting intra-BE samenwerking
10.15 - 10.45

Koffiepauze

10.45 - 11.00 EU-platform: ondersteuning vanuit het Departement EWI
11.00 - 11.30 

EWI-werkzaamheden met betrekking tot Programmacomités

  • Overzicht Vlaamse Programmacomité vertegenwoordigers
  • Taakbeschrijving en afspraken met belanghebbenden
  • Interne aanpak van EWI
11.30 - 11.50

NCP Flanders – nationaal contact punt voor Horizon 2020/Horizon Europa in Vlaanderen: voorstelling en werking

11.50 - 12.15 Horizon Europa en Digitaal Europa Programma
12.15 - 12.20 Afronding
12.20 - 13.30 Broodjeslunch
Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
Departement Economie, Wetenschap & Innovatie

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

KVAB - Paleis der Academiën Hertogsstraat 1 1000 Brussel