Hoe vind ik mijn weg in de wereld van de octrooien?

In deze opleiding leer je octrooien lezen en ze opzoeken op het internet. Een patent (of octrooi) is namelijk openbaar beschikbaar. Dat geldt ook voor de patenten van jouw concurrenten!

Dit event is afgelopen

We maken je wegwijs in Espacenet. Dit is een internationale octrooidatabank met meer dan 100 miljoen octrooidocumenten. Het is een zeer volledige databank die gratis geconsulteerd kan worden - een fantastische bron aan informatie! Je kan er nog veel meer terugvinden dan octrooien van concurrenten. Zo kan je nagaan in hoeverre octrooien nog geldig zijn, in welke landen, ... en kan je op zoek gaan naar interessante technologieën.

Het eerste deel van de opleiding leert je een gevonden octrooidocument begrijpen: hoe is het opgebouwd, is het verleend en kan het nog internationaal uitgebreid worden? Ook de structuur van octrooidatabanken komt aan bod. De indeling in technologieklassen is immers essentieel voor een goed octrooi-onderzoek. In het tweede deel van de opleiding ga je op je eigen computer zelf aan de slag in Espacenet. Aan de hand van goed gekozen oefeningen leer je de kneepjes van het zoeken van octrooien.

Doelstelling

  • je verwerft basiskennis over octrooien en Espacenet 
  • je kan die kennis benutten om jouw producten, processen en kennis te beschermen 
  • je kan die kennis gebruiken om inspiratie op te doen voor nieuwe producten en processen
  • je kan die kennis gebruiken om versneld te innoveren.

Deze opleiding is relevant voor jou indien je: 

  • regelmatig nieuwe producten of processen ontwikkelt en deze op een verstandige manier wil beschermen 
  • de nieuwste ontwikkelingen op de voet wil volgen.

Praktisch

Prijs

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Gezien de plaatsen beperkt zijn, vragen we om tijdig (minstens 2 dagen voor event) te verwittigen in geval van afwezigheid. Indien de afwezigheid niet tijdig wordt gemeld, wordt een no-show fee van € 50 aangerekend.

Sprekers

Elke De Rijck en Rik Candries (VLAIO)

Programma

13.00 uur: Ontvangst
13.30 uur: Start uiteenzetting
15.30 uur: Pauze
15.45 uur: Oefeningen
17.30 uur: Einde

Materiaal

Breng zeker je eigen laptop mee!

Inhoudelijke vragen?

Contacteer elke.derijck@vlaio.be of bel 016 31 10 84

Organisator
Agentschap Innoveren & Ondernemen i.s.m. Stichting Leuven.Inc

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Innovatie & Incubatiecentrum (I&I) Kapeldreef 60 3001 Heverlee