Hoe duurzaam is jouw bouwmateriaal? Ondersteuningsprogramma voor het opmaken van 'milieu-productverklaringen'.

Een EPD omvat informatie over de milieueffecten van de verwerving van grondstoffen, energieverbruik en efficiëntie, het gehalte aan materialen en chemische stoffen, emissies naar lucht, bodem en water en afvalproductie. Het kadert in de ambitieuze doelstellingen van Europa om weinig CO2 te produceren en zuinig om te springen met de beschikbare natuurlijke bronnen. Dit creëert unieke opportuniteiten voor bouwmaterialenproducenten om zich te differentiëren in een internationale en competitieve markt.

Dit event is afgelopen

In deze VITO-informatiesessie krijg je een hands-on stappenplan hoe een bouwmateriaalproducent voor zijn eigen product een EPD (milieuproductverklaring) bekomt conform het Belgische EPD programma en zichtbaarheid geeft aan zijn duurzaamheidstroeven.

De EPD’s zijn voor de producent een interessant middel om inzicht te krijgen in de milieu-impact van zijn productieproces en van zijn bouwmateriaal over de ganse levenscyclus. Daarnaast zullen de EPD’s kunnen opgeladen worden in een tool voor architecten, bouwheren en producenten om de milieuprestatie van gebouwen en gebouwelementen te evalueren (TOTEM-tool). Elke overheids-aanbesteding voor publieke gebouwen moet in de toekomst via TOTEM een weging krijgen.

Duurzaamheid wordt zo een nieuw concurrentiegegeven waarop de producenten van bouwmaterialen zich best voorbereiden.

Het B-EPD ondersteuningsprogramma komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille, ook hierover meer info tijdens deze sessie. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht.

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
VITO

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

VITO Berchem Roderveldlaan 5 2600 BERCHEM