Groepscoaching - 'Geconnecteerde machines'

Industrie 4.0 is gebaseerd op het idee dat alle productie-installaties geconnecteerd zijn en dat gegevens kunnen worden uitgewisseld. De realiteit blijkt vaak niet zo eenvoudig. Hoe kan u uw machines connecteren? Hoe haalt u data uit deze machines? En hoe kunt u deze data visualiseren? Tijdens deze groepscoaching zoomen we in op de verschillende deelaspecten en gaan we - via oefeningen en experimenten - samen met u aan de slag.

Dit event is afgelopen

Alvorens te kunnen starten met het verzamelen en analyseren van machinedata, moeten de verschillende machines connecteren. Nieuwe machines en sturingen zijn vandaag voorzien van connectiviteitsopties, maar bestaande machines hebben vaak beperktere (of geen) mogelijkheden. Toch bieden recente technologische ontwikkelingen mogelijkheden om uw machinepark te connecteren. In deze groepscoaching duiken we samen met u in deze materie. Naast een uitgebreid inzicht in de onderliggende technologieën en mogelijke toepassingen, voorzien we verschillende demonstraties en experimenten die u toelaten om zelf een eerste ervaring op te doen en aan de slag te gaan.

Programma

De groepscoaching bestaat uit vier praktische, interactieve sessies, elk met focus op een specifiek deelthema:

Sessie 1: Introductie tot de geconnecteerde werkplaats

We verschaffen u inzichten in het hoe en waarom van een geconnecteerde werkplaats. Wat houdt dit juist in? Welke uitdagingen kunt u tegenkomen? Wat zijn de voordelen van het connecteren van uw machines? Welke zijn mogelijke zinvolle toepassingen? Tijdens deze sessie wordt een uitgebreid bezoek aan de 4.0 Made Real-demonstrator ingepland.

Sessie 2: Machinedata verzamelen en uitwisselen

We bekijken de mogelijkheden om een geschikte datastructuur op te zetten die u toelaat om de verzamelde data op een intelligente manier te beheren en uit te wisselen. Standaard protocollen, zoals OPC-UA en MQTT, worden toegelicht. Vervolgens gaan we samen aan de slag om zelf een datastructuur op te zetten.

Sessie 3: Uw machinepark connecteren en data uit uw machines halen

Deze sessie focust op de verschillende mogelijkheden om op een relatief eenvoudige manier data uit uw machines te halen. Verschillende mogelijkheden (via de machinecontroller, via externe sensoren, enz.) en tools om uw machinepark te connecteren worden besproken.

Sessie 4: Visualiseren van machinedata in een dashboard

Hier bekijken we de mogelijkheden om de verzamelde machinedata te visualiseren. Welke KPI’s zijn interessant om op te volgen? Welke data moet hiervoor verzameld worden? Hoe kan deze data het best gevisualiseerd worden? Welke tools zijn er allemaal beschikbaar? Uiteraard maken we samen een dashboard. 

Format groepscoaching

De format houdt in dat 8 à 10 bedrijven tijdens vier formele bijeenkomsten van een halve dag samenkomen. Deze vinden plaats bij een deelnemend bedrijf of in een van de Vlaamse Sirris-vestigingen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt van u verwacht te vertellen hoe het digitaliseringstraject in uw bedrijf verloopt, wat goed lukt, waar u tegenaan loopt en welke vragen u heeft. Andere aanwezigen, van Sirris en andere deelnemende bedrijven, kunnen u de juiste richting uitsturen, kritische vragen stellen of hulp aanbieden. Daarnaast verzorgt Sirris praktische en theoretische input om u te laten bijleren, te inspireren en de discussies aan te zwengelen.

Tussen de sessies in kunt u ook rekenen op enige individuele begeleiding van Sirris voor uw bedrijf (tot 1,5 dag). De tussenperiode omvat een zestal weken, zodat u voldoende tijd heeft om binnen uw bedrijf de nodige reële stappen te zetten en collega’s te betrekken. Breng gerust een collega mee die geïnteresseerd is in een specifiek topic.

De sessies vinden plaats bij een deelnemend bedrijf of in een van de Vlaamse Sirris-vestigingen.

Sessie 1: 1 juni
Sessie 2: 6 juli
Sessie 3: tbc
Sessie 4: tbc

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 1752 per deelnemer, excl. btw (voor de vier sessies en de tussentijdse individuele begeleiding)
Organisator
Sirris

Dit event is afgelopen