Familio 2023: Je familiebedrijf overlaten

Familio maakt de uitdagingen van beide generaties bespreekbaar en bereidt je voor op de overdracht van het familiebedrijf.

Dit event is afgelopen

Wat is Familio?

Familio is een lerend netwerk voor familiebedrijven die binnen vijf à acht jaar voor een generatiewissel staan.

Doelstelling traject

Samen met vijf andere familiebedrijven krijg je de mogelijkheid om jouw kijk en kennis te verbreden over de uitdagingen die eigen zijn aan de familiale overdracht, en om ze vooral bespreekbaar te maken. Zo krijgen jij en je familie inzicht in de verschillende stappen die belangrijk zijn in het proces van de familiale overdracht. Het wordt meteen ook duidelijk hoe je je hier de volgende jaren op kan voorbereiden.

Want een familiale overdracht is zoveel meer dan een aandelenoverdracht: het is een veranderproces voor zowel de overlatende generatie als de opvolgende generatie.

Wie neemt deel?

Zowel de (potentiële) opvolgers als de overlaters nemen deel aan Familio. We nodigen ook de kinderen die niet actief zijn in het familiebedrijf mee uit voor de sessies.

Doordat iedereen hetzelfde traject doorloopt en hetzelfde verhaal hoort, ontstaat er ruimte voor dialoog om alles op eigen tempo te bespreken.  

Hoe ziet een Familio-traject eruit?

  • Het familio-traject duurt één jaar.
  • De kick-off is voorzien op dinsdag 26 september 2023 om 17.00 uur. Je leert dan de andere deelnemers op een informele manier kennen. 
  • Daarna komen we ongeveer eenmaal per maand samen (niet in de schoolvakanties). 
  • Tijdens de negen avondsessies nodigen we gastexperten en andere familiebedrijven uit zodat je op het einde van het traject de stappen kan definiëren voor je eigen familiale overdracht. 
  • Per editie kunnen maximum zes familiebedrijven deelnemen. 

Interesse?

Voor meer info over dit traject, contacteer Matthias Derycke.

Uiterste inschrijvingsdatum
Organisator
Voka
Initiatief
Thema's Week van de Bedrijfsoverdracht

Locatie

Adres

Nog te bepalen President Kennedylaan 9/A 8500 Kortrijk