Een wandeling doorheen de REACH, CLP en de PIC verordeningen

DEZE INFOSESSIE IS GEANNULEERD!

De wetgeving rond de gevaren van chemische producten wijzigt vaak. Welke zijn jouw verplichtingen als producent? Wij maken je wegwijs.
chemics

Dit event is afgelopen

Welke zijn mijn REACH verplichtingen?

De afkorting REACH (Registration, Evaluation and Authorisation and Restriction of Chemicals 1907/2006) is goed ingeburgerd sinds het van kracht werd in 2007, en gaat nu een nieuwe fase in na het verstrijken van de laatste phase-in registratiedeadline op 1 juni. Veel bedrijven hebben toch nog vragen over hun verplichtingen. REACH verplicht immers niet alleen chemische bedrijven om informatie te verzamelen en te verspreiden over de stoffen die ze op de markt brengen. Ook gebruikers van deze stoffen en producenten en invoerders van voorwerpen hebben hun processen moeten aanpassen. Vooral de steeds wijzigende lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) maakt naleving van de communicatieverplichting voor voorwerpen niet eenvoudig. 

En wat met de CLP- en PIC-verordening?

Hoe de gevaren van chemische producten bepaald worden, ligt vast in de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) (1272/2008). De criteria zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) van de Verenigde Naties dat wereldwijd gebruikt wordt om de gevaren van chemische producten aan te duiden. Deze wetgeving wijzigt regelmatig om steeds afgestemd te blijven met GHS of om verplichte indelingen en etikettering van stoffen toe te voegen en te wijzigen.

Tot slot gaan we ook kort in op PIC (prior information consent)- een verordening (649/2012) die de in-en uitvoer van bepaalde gevaarlijke stoffen regelt. 

Meer informatie over dit alles kan je vinden op de website van het Europees Chemicaliënagentschap ECHA. De thema’s worden op een heldere manier uitgelegd in een infosessie die Enterprise Europe Network Vlaanderen organiseert in samenwerking met Essenscia.

Dit is het volledig programma: 

16u    Onthaal en registratie 

16u30     Verwelkoming
    Pascal Verheye, Enterprise Europe Network Vlaanderen

16u35     De Reach verordening
    Tine Cattoor, Essenscia 

17u35     De CLP verordening 
    Tine Cattoor, Essenscia 

18u00     De PIC-verordening 
    Tine Cattoor, Essenscia  

18u15    Q&A

18u30    Netwerkmoment

Het evenement vindt plaats op de Corda Campus A in Hasselt. Het treinstation van Kiewit is dichtbij en er is parkeergelegenheid naast het gebouw. Ontvangst is voorzien vanaf 16u30 en deelname is gratis. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk en kan door te klikken op deze link. Meer informatie over dit evenement kan u inwinnen bij Pascal Verheye via pascal.verheye@vlaio.be of 02 209 27 38, 
 

Organisator
Enterprise Europe Network Vlaanderen en Essenscia

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Corda Campus A Kempische Steenweg 311 3500 Hasselt