CSRD-Lab

Bereid je als bedrijf volledig voor op de Europese CSRD-richtlijn rond duurzaamheidsrapportering met de Future-Fit-managementtool. Aan de hand van meerdere workshops breng je jouw impact in kaart, maak je duurzaamheid meetbaar en werk je samen met een expert een concreet actieplan uit.

Future Fit

Dit event is afgelopen

Wat is Future-Fit?

Een managementtool die open-source is en vanuit een holistisch perspectief bedrijven op weg zet richting 'duurzaamheidsfitheid'. Met de tool werk je als bedrijf stapsgewijs jouw negatieve impact op de samenleving weg. Het is een referentiekader dat dieper gaat dan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) omdat het meer tastbaar en meetbaar is. De finaliteit van dit model houdt rekening met de planetaire grenzen en sociale fundering. En dit niet enkel binnen jouw eigen vier muren maar in de volledige waardeketen. Een ambitieuze doelstelling, en toch zeker niet ongerechtvaardigd aangezien klimaatdisruptie laat zien dat we in het verleden collectief de lat te laag legden. 

Waarom kan deze tool zinvol zijn voor jouw bedrijf?

Met de EU Green Deal stelt Europa alles in het werk om bedrijven 'echt duurzaam' te maken. Dit houdt in dat ze klimaatneutraal en circulair moeten werken, mensenrechten respecteren, ethisch beleid voeren enz. Afhankelijk van jouw bedrijfsgrootte moet je vroeg of laat ook rapporteren over die thema's. Met dit model bereid je je dus perfect voor op de CSRD-richtlijn en aan de hand van een materialiteitsoefening bekijk je waar jouw positieve en negatieve impact ligt.

Voor wie is dit traject geschikt?

Bedrijven die hun duurzaamheidsinspanningen willen meten aan de hand van een internationaal erkende tool en een stappenplan willen uitwerken richting de toekomst.

Wat kan je verwachten?

Als je deelneemt aan dit traject, mag je op het einde rekenen op volgende zaken:

  • Je krijgt een breed perspectief op duurzaamheid en de achterliggende verwachtingen van de EU Green Deal en CSRD
  • Je schept een helder beeld over jouw positieve en negatieve impact door de materialiteitsoefening
  • Je bouwt een werktraject op voor elke pijler binnen het ESG-beleid
  • Je stippelt een duidelijk pad uit met klare doelstellingen en ambities
  • Je maakt jouw duurzaamheidsinspanningen meetbaar

Wie begeleidt dit traject?

Wouter Demuynck, Change Driver bij GRUUND en gecertificeerd Future-Fit-adviseur begeleidt je doorheen het volledige traject.

Programma

Kick-off | Oriënterende workshop (24 mei | 08.30 - 12.00 uur)
(Wat doet ertoe? Waarom? Waar moeten we onze prioriteiten leggen? Hoe staan de SDG's in relatie tot Future-Fit? Hoe kunnen we met duurzaamheid concreet aan de slag gaan? Wat zijn de kenmerken van een Future-Fit-maatschappij?

Workshop 2 | Risk Profiling (21 juni | 08.30 - 12.00 uur)
Met het risicoprofiel van de tool bepalen we de impact voor elk deelnemend bedrijf volgens materialiteit. Dit vormt de hoeksteen van elk duurzaamheidstraject dat erop volgt. Daarna kijken we welke werktrajecten voor welk bedrijf aan de orde zijn.

Workshop 3 | De E van ESG (Deep Dive) (20 september | 08.30 - 12.00 uur)
We duiken in de ecologische duurzaamheid (carbon accounting over de volledige waardeketen, circulaire economie, enz.) vanuit de planetaire grenzen.

Workshop 4 | De S van ESG (Deep Dive) (18 oktober | 08.30 - 12.00 uur)
We duiken in de sociale duurzaamheid vanuit mensenrechten over de volledige waardeketen.

Workshop 5 | De G van ESG (Deep Dive) (15 november | 08.30 - 12.00 uur)
We duiken in de governance (aankoopbeleid, ethisch ondernemen, ethisch investeren, lobbying, enz.)

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 550
Organisator
Voka i.s.m. GRUUND

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Arctic Tundra Kompasplein 20/904 9000 Gent