Congres Voka Health Community - Durvers en dromers van nu - Doeners van de toekomst

Zorg moet anders en beter als we de kwaliteit, menswaardigheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van ons systeem willen behouden. Maar hoe bereiken we meer kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in welzijn en zorg? Hoe komen we tot een bredere digitale welzijns- en zorgondersteuning en de nodige onderlinge connecties? Hoe slagen we er in om binnen vijf tot tien jaar de muren weg te werken zodat de zorg voor elke burger één traject is met de inzet van professionals, mantelzorgers, technologie en informatie?

Dit event is afgelopen

Als de juiste drivers zoals financiering, programmatie, zorgstrategische planning en digitalisering goed komen te staan, zal dat al veel in beweging brengen. Maar we hebben ook nood aan eenheid van visie, leiderschap en aansturing. Doe de dingen samen, als één geheel! 

Tijdens het jaarlijks congres van Voka Health Community willen we een verschuiving van het denken teweegbrengen, willen we de breuklijn tussen cure en care wegwerken en willen we elke stakeholder inspireren met best practices uit binnen- en buitenland. Na de verkiezingen van 26 mei is dit het ideale moment om een ruim wederzijds engagement op te nemen en een gezamenlijk plan op tafel te leggen. En dit ten voordele van elke burger en de kwaliteit, innovatie en toegankelijkheid in welzijn en zorg.

Het jaarlijkse Health Community Congres is voor elke organisatie in de zorgsector een topevent om naar uit te kijken. Het biedt u een ideaal netwerkmoment en is telkens een bron van nieuwe inspiratie om samen na te denken over de volgende noodzakelijke stappen in de eigen (zorg)organisatie, in de overlegstructuren en in het beleid. 

Met reeds bevestigde bijdrages van:

  • Cordula Wagner (NIVEL)
  • Marc Herremans en Lieven De Maesschalck (REVAlution Center)
  • Aki Puustjärvi (Health Village Finland)
  • Stef Heylen (Janssen Pharma)

Moderatie door Dennis Van den Buijs (VRT)

Noteer alvast het Health Community congres in uw agenda op dinsdag 24 september. We verwachten u in de eventlocatie Den Berg te Londerzeel.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 200
Organisator
Voka

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Den Berg Bergkapelstraat 98 1840 Londerzeel