Coachingtraject - Hoe uw verschillende bedrijfsapplicaties integreren?

Maakbedrijven gebruiken vandaag de dag allerhande digitale bedrijfsapplicaties zoals ERP, CRM, MES, en natuurlijk Microsoft Office toepassingen om hun verschillende processen digitaal te beheren. Echter, vaak zijn deze niet geïntegreerd wat resulteert in manueel werk, dubbel werk, fouten, enz. Door deze verschillende applicaties op een intelligente manier te integreren, kan het potentieel ten volle benut worden. Maar wat houdt dit juist in? En hoe pakt u dit best aan?

Praktisch

Datum
Tijdstip
13.00 - 16.00 uur

Om een antwoord te bieden op deze vragen organiseert Sirris een coachingtraject rond dit thema: opleiding en netwerking, gecombineerd met individuele begeleiding voor uw bedrijf, een garantie om stappen vooruit te zetten!

Het coaching-traject biedt inspiratie en zet bedrijven op weg bij het integreren van hun verschillende bedrijfsapplicaties. 

Volgende sessies worden voorzien!

1. Globale aanpak voor het digitaal integreren van uw softwarepakketten

Quasi elk bedrijf heeft verschillende softwarepakketten, elk met hun specifieke toepassing (bijv. ordermanagement, planning, voorraadbeheer, …). Het integreren van deze applicaties is niet vanzelfsprekend. Hoe komt u nu tot een volledige integratie van uw bestaande of te implementeren oplossingen? 

Tijdens deze sessie tonen we via voorbeelden aan waarom deze integratie zo noodzakelijk is en wat de voordelen zijn, en bespreken we op welke manier u dit best aanpakt via state-of-the-art Industrie 4.0- en IIOT-architecturen; dit met een duidelijke focus op kmo-inzetbare en -haalbare oplossingen. 

Na deze sessie gaat u zelf aan de slag met het definiëren van de globale aanpak voor uw bedrijf. Een Sirris-expert komt bij uw bedrijf langs om samen met u in te zoomen op jullie individuele uitdagingen en geeft u ondersteuning bij uw vragen.

Donderdag 17/06: 13u00 - 16u30

2. Ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers

Tijdens deze tweede sessie bespreken we samen de ervaringen van de deelnemers in verband met het opstellen van hun eerste globale aanpak. Hoe ver staan we? Waar lopen we tegen aan? Welke uitdagingen blijven onopgelost? Onder begeleiding van de Sirris-experts worden de verschillende issues besproken en worden nieuwe inzichten aangereikt die u vervolgens kan toepassen om uw plan verder te detailleren. 

Ook na deze sessie wordt er per bedrijf een individueel opvolgmoment voorzien om dieper in te gaan op specifieke vragen.

Donderdag 02/09/2021: 13u00 - 16u30

3. Praktische uitrol: hoe dit realiseren?

Nadat het globale plan is uitgetekend, moet dit uitgerold worden in uw bedrijf. Hoe pakt u dit best aan? Wat is een realistische timing? Welk budget dient u hiervoor typisch te voorzien? Waar is samenwerking met derden opportuun? Welke zijn de eventuele valkuilen bij het uitrollen? De Sirris-experts zoomen in op al deze vragen en geven u de nodige antwoorden. Hiermee kan u verder aan de slag in uw specifieke context. 

Ook hier is deze collectieve sessie gekoppeld aan een individueel opvolgmoment.

Donderdag 21/10/2021: 13u00 - 16u30

4. Ervaringsuitwisseling

In deze laatste sessie bespreken we de verschillende cases om van elkaar te leren. Wat heeft er goed gewerkt en wat minder? Welke zijn de gemeenschappelijke succesfactoren? Enz. 

Donderdag 25/11/2021: 13u00 - 16u30

Format 

We voorzien voor elke deelnemer individuele coaching, gericht op diens bedrijf. Concreet houdt dit in dat Sirris-experts samen met u inzoomen op uw concrete vragen en u op weg zetten naar een oplossing.
  
Daarnaast komt u met een tiental gelijkgestemde bedrijven viermaal samen tijdens bovenstaande collectieve sessies om nieuwe inzichten en kennis te vergaren en ervaringen uit te wisselen onder begeleiding van Sirris-experts.

Klik hier voor meer informatie.

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 1752 per deelnemer (voor de vier sessies en de tussentijdse individuele begeleiding)
Organisator
Sirris

Praktisch

Datum
Tijdstip
13.00 - 16.00 uur