Atrium mandatarissen Limburg

Je wil werk maken van een aangename leefomgeving en een betere omgevingskwaliteit in jouw gemeente, stad of provincie? Je bent op zoek naar concrete handvaten en je wil daarover graag van gedachten wisselen met collega-mandatarissen?

Dit event is afgelopen

In februari/maart 2023 organiseren het Departement Omgeving en Vlaanderen Circulair opnieuw een Atrium Lokale Mandatarissen voor alle burgemeesters, schepenen en gedeputeerden ruimtelijke ordening, milieu & klimaat en algemeen directeurs. Deze keer nodigen we ook de lokale mandatarissen met de bevoegdheid voor wonen uit voor een maximale kruisbestuiving.

Thema's circulariteit en betaalbaar wonen

Tijdens dit fysieke kennisuitwisselings- en netwerkmoment gaan we in op twee thema’s. 

Het thema circulariteit focust op de rol van het lokaal omgevingsbeleid als cruciale schakel voor een circulaire samenleving. Wat is het strategisch belang ervan? Hoe kan dit bij een lokaal bestuur vorm krijgen, met de instrumenten en partners die je ter beschikking hebt? We gaan in gesprek met Vlaanderen Circulair en lokale bestuurders over het draagvlak voor en de kansen en implementatie van een circulaire economie en samenleving.

Binnen het thema betaalbaar wonen verkennen we de manier waarop je als lokaal bestuur vanuit het omgevingsbeleid een sterkere regie kan voeren over een betaalbaar woonaanbod, en dit in brede zin. Na een inleiding over instrumenten, valkuilen en leerpunten uit eerdere trajecten, getuigt een lokale mandataris over de aanpak in zijn of haar gemeente. Aansluitend wisselen de aanwezigen kennis en ervaringen uit tijdens een workshop in kleine groepen.

Praktisch

Dit atrium wordt in elke provincie georganiseerd. Deelnemen is gratis. Inschrijven kan tot de dag ervoor. Graag tot dan!

Organisator
Departement Omgeving i.s.m. Vlaanderen Circulair

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Hendrik van Veldekegebouw Koning Astridlaan 50 3500 Hasselt