Accelero, zet in op jouw gebalanceerde groei!

Accelero, het traject voor ondernemers die hun gebalanceerde groei willen voorbereiden en uitschrijven onder begeleiding. Als ondernemer moet je inzetten op groei om je onderneming naar een hoger niveau te tillen. In praktijk blijkt dit niet altijd evident te zijn en net daarom begeleiden we jou van A tot Z in dit groeiproces. We lanceerden het jaartraject 'Accelero', een exclusieve benadering die ingaat op de huidige uitdagingen en evenwichtige groeiambities van 10 niet-concurrentiële ondernemingen uit verschillende sectoren.

Hét Voka groeicanvas

Dit event is afgelopen

Samen zetten we in op groei!

In reguliere maar zeker in uitzonderlijke omstandigheden is systematische toename in omvang niet per se de te hanteren maatstaf voor groei. Wat is trouwens “regulier” in tijden waar transitie en verandering gangbaar zijn? Als ondernemer kun je groei op verschillende manieren definiëren:

 • Groei in omvang: omzet, markt, aantal werknemers / freelancers, activa (locatie, aantal machines, enz) 
 • Groei in rendement zowel voor de onderneming als voor de aandeelhouders: operationeel rendement, rendement op totale activa, rendement op eigen vermogen, waarde
 • Groei in kwaliteit: klanttevredenheid, duurzaamheid, deugdelijk bestuur, waardepropositie,  organisatie en processen, werknemerstevredenheid, nieuwe producten en doelgroepen, enz
 • De ondernemer zal de gelegenheid krijgen om dit groeiscenario om te zetten in evenwichtige uitvoeringsdocumenten: een actieplan op korte termijn; een geparametreerd financieel plan en een gebalanceerde boordtabel om de strategie te onderbouwen en de voortgang te bewaken.

Dubbele focus, dubbele groei

We hanteren in dit programma een dubbele focus

 • Korte en middellange termijn: op basis van het individuele “Groeicanvas”  maakt de deelnemer tijdens de tweedaagse opstart van het traject een korte termijn-actieplan om de onderneming groeiklaar te maken. De focus ligt hier op de “growth readiness”
 • Lange Termijn: tijdens een strategische tweedaagse en de individuele sessies wordt de basis gelegd voor een plan rond de toekomstige opties voor verdere groei. De focus ligt hier op de “growth strategy” en wordt onderbouwd door een gebalanceerde boordtabel en een geparametreerd financieel plan.

Ontdek waarom dit traject iets voor jou is!

Waarom mag je dit traject niet missen?

 • Elke ondernemer bepaalt individueel het soort groei hij / zij nastreeft; bepaalt het actieplan op korte termijn om de obstakels om te vormen tot hefbomen en schrijft de evenwichtige – gebalanceerde – ondernemingsstrategie en het uitvoeringsplan. Dit alles in een groep van gelijkgestemden,  gefaciliteerd door experts en onder intensieve, individuele begeleiding. 
 • Accelero biedt een zorgvuldig samengestelde groep die regelmatig worstelt met vergelijkbare problemen waardoor de deelnemers veel van elkaar kunnen leren, onder individuele coaching en gefaciliteerd door experts.
 • Accelero gaat verder dan inspiratie alleen: het programma mikt erop elke deelnemer een pitch te laten brengen voor een panel waarbij de realisaties tijdens het jaar (“growth readiness” nav het korte termijn-actieplan) en het toekomstplan (“growth strategy”) aan bod komen

Voor wie is dit traject?

We leggen onze focus op 10-12 gelijkgestemde eigenaars-ondernemers (of CEO’s) van bedrijven uit alle sectoren (excl vzw’s) met ongeveer een omzet tussen 1 en 5 miljoen euro of een tewerkstelling van 10 tot 30 mensen. Beide criteria zijn indicatief. 

 • Noteer dat een structurele samenwerking met externen/freelancers ook telt binnen het criterium van werknemers
 • Noteer eveneens dat CEO’s die de autonoom de richting kunnen uitzetten eveneens kunnen deelnemen

Twijfel je of je in aanmerking komt, neem vrijblijvend contact op voor een individueel kennismakingsgesprek.

Hoe gaat het in zijn werk?

We hanteren drie bouwstenen en 2 focussen 

 • 3 bouwstenen: lerend vertrouwensnetwerk gebaseerd op ervaringsuitwisseling tussen deelnemers tijdens de twee residentiële tweedaagsen en 6 thematische groepssessies, gefaciliteerd door een team van experts en met 8 individuele begeleidingssessies in alle vertrouwen
 • 2 focussen: korte termijn actieplan en lange termijn strategie

Samen met 10 tot 12 niet-concurrentiële en gelijkgestemde zaakvoerders krijg je via Accelero de inzichten en handvaten om de groeipijnen en uitdagingen van uw bedrijf concreet aan te pakken op korte termijn en in parallel een groeistrategie voor de komende jaren uit te schrijven. 

Het groeps- en individueel programma wordt op maat gemaakt aan de hand van de bevindingen uit de ondernemingsscan “Groeicanvas” dat de deelnemers invullen tijdens de kick-off tweedaagse (zie figuur onderaan). Het “Groeicanvas” kwam er n.a.v. een doctoraal onderzoek aan de UHasselt en identificeert 24 obstakels voor verdere, gebalanceerde groei. Deze 24 obstakels vallen onder 3 dimensies: ondernemer, de onderneming en de strategie. Dit geeft ons voldoende inzichten in de prioriteiten van de groep en de individuele ondernemer. 

Hét Voka groeicanvas

Het groeps- en individueel programma wordt op maat gemaakt aan de hand van de bevindingen uit de ondernemingsscan “Groeicanvas” dat de deelnemers invullen tijdens de kick-off tweedaagse (zie figuur bovenaan). Het “Groeicanvas” kwam er n.a.v. een doctoraal onderzoek aan de UHasselt en identificeert 24 obstakels voor verdere, gebalanceerde groei. Deze 24 obstakels vallen onder 3 dimensies: ondernemer, de onderneming en de strategie. Dit geeft ons voldoende inzichten in de prioriteiten van de groep en de individuele ondernemer.  

Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 3000 excl. btw, een tweede deelnemer uit hetzelfde bedrijf kan deelnemen aan € 1.500 (excl. btw)
Organisator
Voka
Thema's

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt