Aan de slag met CSRD: rapporteer je duurzaamheidsinspanningen

Weet jij hoe je je klimaatplan opmaakt in lijn met de Corporate Sustainability Reporting Directive? De Europese Green Deal en bijhorende wetgeving verwacht grote duurzaamheidsinspanningen van bedrijven, én eist een heldere rapportering. In drie opleidingssessies zetten we je op weg in de belangrijkste beleidskaders.

Dit event is afgelopen

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) eist van ondernemingen een duidelijke rapportering van hun duurzaamheidsacties. Niet enkel een ton aan datapunten, maar ook  je duurzaamheidsbeleid en genomen maatregelen moeten daarin opgenomen zijn. Dat alles rapporteer je aan de hand van de Europese rapporteringsstandaarden (ESRS).

Valt jouw organisatie onder de CSRD en moet je in de komende jaren een grondig duurzaamheidsrapport indienen? Of zit je in het ecosysteem van een bedrijf dat moet rapporteren? Dan ben je maar beter voorbereid. In drie opleidingssessies geef je je klimaatplan vorm, met aandacht voor de aankomende duurzaamheidsrapportering en het bijhorende kader.  

Programma

Sessie 1 | 29 februari | 9.00 uur - 12.00 uur bij Voka Antwerpen
Definitie en scope van de CSRD: wanneer moet wat klaar zijn, en waarom?
(Voorbeeldcases, Q&A, context van de wetgeving)

Sessie 2 | 21 maart | 13.30 uur - 16.30 uur bij Voka Antwerpen
Concrete rapporteringsrichtlijnen (ESRS) en het bepalen van materiële thema’s voor jouw organisatie. (Gevraagde info in de ESRS, praktische tips voor je materialiteitsbepaling, het verplichte klimaatplan)

Sessie 3 | 18 april |  9.00 uur - 12.00 uur bij Antea Group (Roderveldlaan 1 2600 Berchem)
Eerstelijnsadvies van technische experten over de verschillende duurzaamheidsthema’s die in de CSRD vervat zitten.
(Circulair waterbeheer, (hernieuwbare) energiemanagement, biodiversiteitsplannen, CO2-uitstoot, …)

Experten van Antea Group begeleiden dit opleidingstraject van A tot Z. Ook voor de laatste sessie voorzien zij experten in elk thema, om jou concreet op weg te zetten naar een grondig klimaatplan en complete duurzaamheidsrapportering.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot bedrijfsleiders, duurzaamheidsmanagers, SHEQ-verantwoordelijken, financieel verantwoordelijken of iedereen die intern verantwoordelijk is/zal zijn voor CSRD-rapportering.

  • Je bent een beursgenoteerd (groot) bedrijf of een onderneming van openbaar belang -> rapportering in 2025 over boekjaar 2024
  • Je bent een groot bedrijf (netto-omzet > 50 miljoen euro; en/of balanstotaal > 25 miljoen euro; en/of > 250 werknemers) -> rapportering in 2026 over boekjaar 2025
  • Je bent een beursgenoteerde kmo -> rapportering in 2027 over boekjaar 2026
  • Je maakt (als kmo) deel uit van het ecosysteem van een bedrijf uit bovenstaande categorieën als leverancier, klant, partner... -> jouw inspanningen worden mee opgenomen in hun rapportering
Uiterste inschrijvingsdatum
Deelnameprijs
€ 550 (excl. 21% btw)
Organisator
Voka i.s.m. Antea Group

Dit event is afgelopen

Locatie

Adres

Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland Markgravestraat 12 2000 Antwerpen