Oproep TETRA Hogeschool-AI

Agentschap Innoveren & Ondernemen organiseert op 24 februari 2020 om 10 uur een infosessie voor de geïnteresseerde projectaanvragers. Deze gaat door:

Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel

Voor het bijwonen van de infosessie en/of desgewenst een voorbespreking is inschrijven verplicht. Om alles in te kunnen plannen: vergeet bij een voorbespreking niet het onderwerp (op ½ A4) en je hoofdvragen onderaan op te laden. Indien een voorbespreking is gewenst met meerdere personen tegelijk, dient slechts één persoon een voorbespreking aan te vragen (spreek onderling af).

Let op: de inschrijving sluit 5 werkdagen voor de datum van de infosessie!