Klachtenformulier

Agentschap Innoveren & Ondernemen doet alles wat het kan om jou als klant zo goed mogelijk verder te helpen. Het kan echter gebeuren dat je toch niet tevreden bent over onze dienstverlening en een klacht wil indienen. Dit kan door hieronder je gegevens zo goed mogelijk in te vullen.

Naam + voornaam
Adres
Indien van toepassing
Indien van toepassing
Indien van toepassing
Geef een omstandige omschrijving van de concrete handeling of de concrete toepassing van de wetgeving door het Agentschap Innoveren & Ondernemen waarover je ontevreden bent. Omschrijf ook het belang dat je hebt bij het indienen van de klacht.